Skip links

Klimasmart landbruk Viken 2022 – 2025

Om Klimasatsprosjektet 2023-2025​:

 • Forrige prosjektperiode 2019-2022: 60 arrangement og over 5000 deltakere​
  Knyttet nyttige kontakter internasjonalt​
 • Ny periode : Fem fokusområder/delprosjekter:​
  1 ) Prosjektledelse og kommunikasjon​
  2 ) Energiomlegging​
  3 ) Klimasmart skog​
  4 ) Klima og miljøvennlig mat​
  5 ) Karbonlagring i jord​

Økonomisk ramme:  7 millioner hvorav 3,5 millioner fra Klimasats og 3,5 fra fylkeskommunen.

Målsettinger:

 • Redusere klimagassutslippene i landbruket i Viken gjennom å øke kompetansen om energieffektiviseringkarbonbinding og fossilfrie løsninger.
 • Støtte opp under fylkets klimasatsninger i landbruket.
 • Være en pådriver til å teste ut nye dyrkningsmetoder, sorter og energiløsninger.
 • Formidle ny kunnskap ut til unge og etablerte bønder og i landbruksmiljøene.

Styringsgruppen består av Viken fylkeskommune, Klima Viken, NLR, Bondelaget, Innovasjon Norge, og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Prosjektleder er Charlotte Forsberg og Viken fylkeskommune.

Prosjektet er delt opp i arbeidspakkene: Kommunikasjon, Energiomlegging, Klimasmart skogbruk, Klima og miljøvennlig mat, Karbonlagring i jord, og Admin og økonomi.

Naturbrukskolene er sentrale i prosjektet. Skolene benyttes til kurs, fagdager, og uttesting av nye dyrkningsmetoder, undervisningsopplegg og fossilfrie løsninger i landbruket. Skolene utvikler også «Klimaspillet», som er en forenklet variant av Klimakalkulatoren. Elever og lærere får inspirasjon og påfyll gjennom klimadagene på vitensenteret Inspiria.