Skip links

Samlet over 100 deltakere til konferanse om klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030

Interreg North Sea Coben-prosjektet Klimasmart Landbruk Østfold samlet torsdag 13.juni mer enn 100 deltakere til konferansen «Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030» på Borregaard hovedgård i Sarpsborg.

Hovedbolkene for konferansen var fossilfritt landbruk 2030 og karbonlagring. Man fikk høre generalsekretæren i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, sine betraktninger rundt klima, lære mer om NLRs klimakalkulator, energimarkedet, biogassproduksjon og fossilfrie maskiner og kjøretøy.

Bakgrunn for konferansen er prosjektet Klimasmart landbruk Østfold i regi av Klima Østfold, som ønsker å samle trådene fra prosjektets aktiviteter i 2017-19 og å rette blikket fremover rundt temaet klima og landbruk. Østfold ligger i front når det gjelder prosjekter og aktiviteter som jobber mot lavutslippsamfunnet, og en del av disse ble kort presentert.

– Landbruket er en viktig aktør for både kutt i utslipp og i binding av karbon. Det er gøy at så mange av fylkets bønder har deltatt på kurs og arrangementer og signaliserer at de helt klart ønsker å ligge i fremkant og være med på klimadugnaden og mulighetene fremover, sier prosjektleder Charlotte Forsberg.

Under konferansen ble det avholdt en politisk duell mellom Tage Pettersen (H) og Ole André Myhrvold (SP). Ordstyrer var Kato Nykvist, politisk redaktør, Nationen. Se duellen her:

Nedenfor kan man laste ned presentasjoner og se opptak av foredragene fra konferansen. Videoforedragene vil bli publisert fortløpende.

Last ned / Se presentasjoner fra konferansen her:

 • Innledende betraktninger rundt klima og landbruk. Status klimaforhandlinger med staten – Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær, Norges Bondelag

Last ned presentasjon / Se video:

 • Landbruket, klima og teknologiske muligheter – Kåre Gunnar Fløystad, Fagsjef Zero/ N2 applied

Last ned presentasjon / Se video:

 • Klimaplan for Østfold – Hva innebærer det for landbrukssektoren? – Guri Bugge, Klima- og energirådgiver, Østfold fylkeskommune

Last ned presentasjon / Se video:

 • Beregneklimagasser på gårdsnivå- Utvikling av klimakalkulator for jordbruket – Svein Skøien, Seniorrådgiver, Norsk landbruksrådgivning

Last ned presentasjon / Se video:

 • Klimasmarte Østfoldbønder – en kort prosjektbeskrivelse – Charlotte Forsberg, Prosjektleder, Klimasmart Landbruk Østfold

Last ned presentasjon / Se video:

 • Hvilke fossilfrie maskiner kommer i landbruket de neste årene? – Gabriel Wergeland Krog, Prosjektleder, Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy

Last ned presentasjon / Se video:

 • Biogass – Mulighetene innen metanfangst – Østfoldbondens rolle – Jenny H. Johanson, Rådgiver, Biogass Oslofjord

Last ned presentasjon / Se video:

 • Hvilke virkemidler og tiltak må iverksettes for å øke omleggingen til fossilfri oppvarming i landbruksbygg? – Johanne Sæther Houge, Rådgiver, Norges Bondelag

Last ned presentasjon / Se video:

 • Fornybar energiproduksjon – muligheter og restriksjoner – John Arild Raaen, Seniorrådgiver forretningsutvikling, Entelios

Last ned presentasjon / Se video:

 • Stort potensiale for økt karbonfangst i jord. Høydepunkene fra fersk rapport fra NIBIO – Erik J Joner, Seniorforsker, jordkvalitet og klima NIBIO

Last ned presentasjon / Se video:

 • Levende jordliv – Øystein Haugerud, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Viken

Last ned presentasjon / Se video:

Prosjektet støttes av midler fra Klimasats og EU midler via Interreg Nordsjøprogrammet.