Skip links

Webinar – klimagassutslipp i Østfold og klimakalkulator for jordbruket

Her kan du laste ned presentasjonene og lydfilene fra webinaret Klima Østfold arrangerte 2. april.

Målsetting med dette webinaret var  at klimakontaktene og ansatte i landbruksavdelingene skulle få basiskunnskap om både klimakonsekvenser av og -løsninger i jord-og skogbruk samt gi en oversikt over «ståa» i Østfoldregionen. Prosjektet «Klimasmart Landbruk Østfold «3.0» og aktiviteter i Biogass Oslofjordprosjektet ble presentert. Svein Skøien, prosjektleder i Klimasmart landbruk presenterte den nasjonale klimakalkulatoren som nå rulles ut.

Her kan du laste ned foredragene:

Lenke til nyttige sider:

Vi gjorde opptak av deler av Teams-sendingen.

Del 1:

• Intro ved Klima Østfold og Klimasmart landbruk Østfold Klimagassutslipp i Østfold fordelt på sektorer Guro Nereng, Klima Østfold
• Klimasmart landbruk sentralt, kort om organisering og fokus. Utslipp og opptak av klimagasser fra landbruket -for dummies, Svein Skøien, seniorrådgiver NRL (Norsk Landbruksrådgivning)
• Klimamål for Østfoldregionen og noen enkeltkommuner -Hvordan jord-og skogbruk spiller inn. Guro, Klima Østfold

Del 2:

• Korte introer om ulike klimatiltak i landbruket Svein, NLR
• Aktiviteter gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk Østfold «3.0» Charlotte, Klimasmart Landbruk Østfold/Viken
• Landbruksretta aktiviteter og tilbud gjennom samarbeidet Biogass Oslofjord Karen Sund, Biogass Oslofjord

Del 3:

(starter dessverre litt inn i gjennomgangen)
• Norsk landbruksrådgivings Svein Skøien gir dybdeinnføring i klimakalkulator