Skip links

Klimalåven – Stands og foredrag på Markens grøde i Rakkestad

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/06/Bondegard-300×145.png (left, link: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/06/Bondegard.png)

Jordbruket står i dag for ca. 8% av det totale utslippet av klimagasser i Norge. Næringen ønsker å være i forkant når det gjelder å redusere sitt avtrykk. Jordbruket har kuttet utslipp over flere tiår med å blant annet å ha fokus på god dyrehelse, fôrutvikling, godt avlsarbeid samt bedre gjødslings- og dyrkningsmetoder. Klimaendringene krever fokus på enda bedre agronomi og gode energiløsninger.

 1. -12.august arrangeres Markens Grøde i Rakkestad, Østfolds største mat- og landbruksmesse arrangeres for 25. gang i år. Prosjektet Klimasmart landbruk Østfold deltar, og setter fokus på gode klima- og energiløsninger. Programmet for helgen kan lastes ned her: Folder – Program Klimalåven på Markens Grøde – siste versjon.

Velkommen til Klimalåven

Klima Østfold, Fylkesmannen i Østfold, Østfold Bondelag og Østfold fylkeskommune ønsker derfor alle velkommen til sin egen Klimalåven på Markens Grøde 2018.

Her lager vi en møteplass for landbruket med foredrag og stands gjennom hele helgen. Vi presenterer et variert program med hovedfokus på klimaeffektive løsninger for landbruket.

Deltakerne får blant annet prøve en elektrisk hjullaster, se landbruksroboten Thorvald i aksjon, se hvordan solfangere og varmepumper fungerer og få gode råd man kan ta med seg hjem til sin egen gård.

Disse treffer du i #Klimalåven:

 • Norges vel
 • Solenergiforeningen
 • Biogass Oslofjord
 • Catch Solar AS
 • Energiverket AS
 • Klima Østfold
 • Inspiria Science Center
 • Norsk Landbruksrådgivning
 • Klimasmart landbruk
 • Grønt Maskin AS
 • Saga Robotics AS
 • Østfold Bondelag
 • Kalnes videregående skole
 • Tomb videregående skole

DIVIDER

Klimasmart landbruk Østfold:

Klimasmart landbruk Østfold er ledet av Klima Østfold og samarbeider tett med Fylkesmannen i Østfold, Østfold bondelag, Norsk landbruksrådgivning Øst, Kalnes vgs og Inspiria Science Center. Finansiering via nasjonale midler fra Klimasats og internasjonale midler fra Interreg Nordsjøprogrammet, COBEN.

Kontaktinformasjon:

Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart Landbruk Østfold

Telefon: 924 46 245, Epost: Charlotf@ostfoldfk.no

Program:

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/08/Folder-Markens-Grøde_program1-724×1024.png (center, 50%)
https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/08/Folder-Markens-Grøde_program2-724×1024.png (center, 50%)