Skip links

Følg med på utviklingen av massivtre-bygg

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/08/Skjermbilde-2018-08-14-kl.-12.04.32-1024×528.png (center)

Halden kommune bygger for øyeblikket to nye bygg i massivtre. Det ene er Bergheim Bo- og aktivitetssenter for mennesker med demens sykdom, mens det andre er nye Kongeveien barneskole. Bruk av tre til bærende konstruksjoner kan redusere klimagassutslippene fra materialbruken betraktelig sammenliknet med konvensjonelle bygningsmaterialer. Gjennom hele byggeperioden har man kunnet følge utviklingen via Halden kommunes webkameraer. Er du interessert i bygg i massivtre anbefaler vi at du klikker deg inn og følger med på utviklingen. Kameraene kan man se nedenfor.

Begge byggene har motatt økonomisk støtte fra det statlige Klimasats-programmet. I 2016 søkte Klima Østfold, Hobøl kommune, Halden kommune og Rakkestad kommune søkte sammen om støtte til «Merkostnader til prosjektering av Massivtrebygg» som også er tittelen på samarbeidsprosjektet.

Da ba vi om støtte til å etterstrebe at 6 kommunale bygg skulle oppføres i massivtre. Dette er idrettshall, kulturbygg, skoler, omsorgsboliger og demenssenter. Per i dag vet vi at to bygg realiseres i Massivte, to bygg blir bygget på konvensjonelt måte, og to bygg ligger an til å bli Massivtre, men endelige beslutninger gjenstår. Klima Østfold og kommunene skal samle erfaringene som er gjort og dele med andre kommuner i Østfold og ellers.

Mer om byggene i Halden:
Bergheim Bo- og aktivitetssenter blir et topp moderne anlegg for mennesker med demens sykdom. Bygget får form som en hestesko der det i midten utformes et utomhus vandreareal med sittebenker og ulike soner. Det vil bli lagt til rette for en rekke uteaktiviteter for de som bor her.

Kongeveien barneskole på Risum skal erstatte de to eldre barneskolene Folkvang og Idd (tidligere Øberg). Skolen skal tilfredsstille Energiklasse A, skal huse 600 elever og 80 ansatte, og blir på 6.600 kvadratmeter.

Ettersom elementene blir prefabrikkert fra fabrikk er det mange fordeler forbundet med selve byggingen av byggene:

  • Energiforbruket i byggeperioden er vanligvis 20% av tradisjonelt byggeri, fordi man slipper tørking
  • Mindre støv og renere arbeidsmiljø i byggeperioden
  • Lite avfall i byggeperioden
  • Rask byggetid

 

 

Bergheim bo- og aktivitetssenter

Kongeveien skole – ny barneskole ved Risum