Skip links

Inntrykk fra studietur til Møre og Romsdal

Her kan du lese mer om studieturen til Møre og Romsdal med gårdsbesøk og foredrag på NORSØK.

Gårdsbesøk 28. juni:

  • Reina fruktgård i Hjelset. En tidligere melkegård som legger om til økologisk fruktdyrking. De er den første gården i fylket som starter opp med dyrking og foredling av egenprodusert frukt. En betydelig innsats er lagt ned for å fruktdyrkingen i gang parallelt med utvikling av lager, presseri og tapping i den gamle fjøsbygningen. Vi fikk en flott omvisning av Edgar og Randi Fredriksen.  Les mer om driften her
  • Romsdal Bioenergi. Dette eies og driftes av Lars Ole Gunnerød på Kleive og er et av områdets største anlegg. De leverer bl.a flis til TINE Elnesvågen, til en barneskole og til andre på kontrakt. Overskuddsvarmen brukes også til tørking av flis. Gunnerød ser et stort potensiale for bioenergi, en fornybar ressurs, men erfarer ofte at andre elbaserte løsninger vinner anbudsrunder.

Besøk hos NORSØK – Norsk senter for økologisk landbruk 29. juni

Vi ble møtt av ledelsen og forskere ved senteret og hadde en innholdsrik dag. Utrolig interessant å lære mer om hvordan senteret driftes, finansieres og hvordan forskningsforsøk gjøres i praksis. Nedenfor ligger foredragene som ble holdt:

NORSØK – introduksjon til drift og aktiviteter

Jordhelse, karbonlagring og biokull Reidun Pommeresche

Karbon i Jord Tatiana Rittl

Nitrogenkretsløp og avrenning Sissel Hansen

Oppstart og Drift biogass Ingvar Kvande

Soil Effects Tatiana Rittl

NORSØK Rapport om forprosjektering av gårdsbiogassanlegg

 

 

  • Gårdsbesøk til Tingvoll ost, Tingvoll

Dette ysteriet ble verdensmester med blåmuggosten Kraftkar i 2016. De er et familiedrevet gårdsmeieri som lager blå- og hvitmuggoster fra pasturisert kumelk fra egen gård. De har bygget opp en betydelig drift som innbefatter ysteri, utsalg av egne oster og annen lokalmat samt en utendørsscene til bruk for konserter og andre aktiviteter for barnefamilier. Dagens eier, Kristin  Waagen, har mange ideer for drift og salg og ønsker å holde produksjonen av ost på et bærekraftig nivå. v Les mer om bedriften her

Gårdsbesøk 30. juni

  • Oppistua gard, melkebruk på Averøy og bonde Finn Roger Trodal. Bygget i 2008 nytt fjøs i heltre og produserer nå 450 tonn melk. Var en av de første som investerte stort i solceller i fylket, og gjorde seg ulik erfaring med salg ut på nett. Årlig produserer det 250.000 kwt. Har fokus på klimatiltak og reduksjon av CO2 i drifta. Fikk i 2021 Klimasnupris fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal for sitt engasjement for både drift og bruk av lokale ressurser i alt han gjør. De er interessert i N2 Applied teknologien og vurderer vindmølle.

 

  • Gårdsbiogassanlegg hos Martin Toreli i Hustadvika kommune.

Toreli driver tre fjøs og har totalt 900 tonn melk og kjøtt for salg. Jobbet lenge med å finne beste løsningen for energiproduksjon på sin gård. Startet bygging i 2021 av eget biogassanlegg fra danske Kombigas. Her skapes 45 kw strøm i timen og 60 kw varme. Han tar imot fiskeslam og rester fra TINEs osteproduksjon. Har stort fokus på klimaavtrykket og at kjøtt og melk fra hans gård er klimanøytral. Han har forholdt seg til mange ulike regelverk, og har nå kommet i mål. Toreli ser mulighetene det er med å ta i mot ulike restfraksjoner og er medeier i et firma som satser på å utvikle flere biogassanlegg langs Møre-kysten.

Her kan du lese et kort intervju med Martin Toreli.

Spørsmål om turen kan rettes til Prosjektleder Klimasmart landbruk Viken, Charlotte Forsberg, mobil 924 46245 – charlottf@viken.no