Skip links

Jordhelse – hva skjer i kommunene? Send inn bidrag her!

Vi ønsker å sette Viken-kommunene på kartet på den internasjonale jorddagen 5. desember. Da trenger vi bilder og tekst fra alle de gode tiltakene som skjer rundt i kommunene i Viken dette året.

Temaene kan være:

 • Kurs om jordhelse – endret agronomipraksis?
 • Skolehager med fokus på å utvikle god jord for gode grønnsaker?
 • Egen fagdag for bønder?
 • Utarbeides det planer for jordhelse og økt binding av karbon?
 • Fagdag med fokus på jordkarbonets funksjon i skogen?
 • Naturbruksskole i din kommune som gjør spennende ting?
 • Foregangsbønder innen tema god jordhelse – regenerativt eller annet som kan løftes frem?
 • Bønder som drenerer?
 • Økende interesse for å lage egen kompostjord, gode eksempler?
 • Møter om bruk av klimakalkulator?
 • Grupper som får klimarådgivning?
 • Aktiviteter for å redusere nedbygging av matjord?

Hva kan du gjøre?

 • Ta et par illustrative bilder
 • Skriv en kort overskrift og et tekst om hva aktiviteten innebærer
 • Lag gjerne et kort videoinnslag på maks 2 minutter
 • Del bilder, tekst og /eller video med Klimasmart landbruk Viken ved Karen Marie Aanonsen karena@viken.no
 • Husk å skrive navn på kommune og navn på fotograf samt kontaktperson
 • Involver gjerne kommunikasjonsavdelingen i kommunen for råd og tips
 • Videofiler kan sendes via Dropbox eller Wetransfer
 • Ved større arrangement kan vi også komme ut og lage reportasje

Hva gjør Klimasmart landbruk Viken prosjektet

 • Alle de lokale jordhelse-tiltakene blir lenket opp mot den internasjonale jorddagen. På den internasjonale nettsiden vil det være over 100 land som registrerer sine tiltak og tusenvis av events.
 • Årets kampanje har vinklingen – “Halt soil salinization, boost soil productivity.”
 • Vi laster etterhvert tiltakene fra kommunene opp på sidene til  Worldwide Events | World Soil Day, 5 December | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)
 • Vi lager et kavalkade av tiltakene som er gjort til bruk på Klimakonferansen til Klima Viken 28. november
 • Presentere tiltakene på egne arrangement i forbindelse med den internasjonale jorddagen 5. desember
 • Listen over gode jordhelseaktiviteter blir distribuert og kan være en inspirasjon til andre kommuner for å søke midler, planlegge aktiviteter for 2024 etc.

Sentralt for oss er at det skal være enkelt for kommunene å bidra her. Alle kommuner gjør noe for jordhelsa og karbonbinding –  smått eller stort!

Inspirasjonssider

Vi vil gjerne bli kontaktet: