Skip links

Klimakontaktmøte 25. mai 2023

Foto: Karen Marie Aanonsen

Torsdag 25. mai fra kl.1200 til kl.1500 på fylkeshuset i Sarpsborg hadde Klima Østfold klimakontaktmøte – møtet hvor koordinator for Klima Østfold, klimakontaktene fra alle Klima Østfold kommunene og andre fra klimaavdelingen i Viken fylkeskommune møtes. 

Foto: Karen Marie Aanonsen

I løpet av året arrangerer Klima Østfold fire klimakontaktmøter samt fire arbeidsutvalgsmøter. I tillegg arrangeres det fortløpende mindre arbeidsgruppemøter for ulike temaer som står oppført i handlingsplanen til Klima Østfold. Møtene er en viktig møteplass for Klima Østfold, hvor klimakontaktene kan dele erfaringer og kunnskap.

Foto: Karen Marie Aanonsen

På klimakontaktmøte den 25. mai stod følgende på agendaen:

  • Oppfølging av punkter på Klima Østfold sin handlingsplan
  • Presentasjon av rapporten «Forbruksbasert klimaregnskap for Norge» – med Asplan Viak
  • Presentasjon av mulighetsstudie av utslippsfrie anleggsplasser – med Halden kommune
  • Presentasjon av resultat fra innbyggerundersøkelsen – med Halden kommune