Skip links

Roboter utvikler landbruket – Se eksempler

Mange spesialavlinger i landbruket er arbeidsintensive og mangelen på arbeidskraft er noen ganger stor – Nå kan roboter ta noe av jobben.

Det foregår i dag en sterk utvikling av ulike hjelpemidler for å lette arbeidet med disse avlingene. Allerede i dag finnes det en rekke feltroboter som først og fremst bistår med ugrasbehandling.

Tirsdag 23.august gjennomførte Interreg ØKS-prosjektet Skritt mot klimanøytralt landbruk et webinar hvor man fikk se hvordan fem ulike roboter fungerer, hva de kan brukes til og møte produsentene. Robotene som ble vist er ikke underlagt noe regelverk som begrenser bruk uten tilsyn. Produsentene har valgt ulike forretningsmodeller. Noen tilbyr tjenesten, andre leaser ut og/eller selger robotene.

Webinaret ble gjennomført i samarbeid med Skritt mot klimanøytralt landbruk, og Agroväst Gröna Möten.

 

 

 

 

Presentasjon av roboter:

  • Kilter (Norge) – Se video:

  • Thorvald (Norge) – Se video:

  • Agrointelli (Danmark) – Se video:

  • Farmdroid (Danmark) – Se video:

  • Ekobot (Sverige) – Se video: