Skip links

Bygg i tre – bra for klima? Klimaregnskap!

Bygg i tre – bra for klima? Klimaregnskap!

I dette frokostwebinaret inviterer BYGG i TRE, Tregruppen i Viken sammen med gode partnere, til å se nærmere på klimaregnskap og bruken spesielt knyttet til bygg i tre. Vi skal få en liten innføring i de viktigste elementene i et klimaregnskap og hva som kan være spesielt fordelaktig eller utfordrende knyttet til trebygg.

Tid og sted: Onsdag 21. september kl 8.30 -10.00, på Zoom.

Vi skal også få praktiske eksempler fra både Aanesland Treindustri og Oslo Tre på bygg der klima har vært et viktig moment i utviklingen og hvordan de har bestilt og benyttet klimainformasjon.

Påmelding: Gratis, påmelding her https://forms.gle/1FWiYFzj1u4XsdNP8 innen 20. september. Se også denne nettsiden for mer informasjon: https://bi3.no/category/arrangement/

Program
  • Introduksjon og velkommen v/ Forskningsleder, Andreas Brekke, NORSUS AS og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE
  • Aanesland Treindustri har nylig flyttet inn i sine nye fabrikklokaler i Lillesand. Et 1900 m2 stort industribygg i tre som er designet for fremtidig demontering og ombruk. Det er reist med en miljøvennlig og kostnadseffektiv byggeteknikk som ikke har vært brukt i Norge før. Hør mer om byggeteknikken, klimagassregnskapet mm. v/ Gunnar-Adolf Aanesland, medeier og daglig leder i Aanesland Treindustri.
  • Klimaregnskap for bygg har blitt utviklet og standardisert i et rivende tempo de siste tiårene. Parallelt med utviklingen i klimavitenskap har klimaregnskap blitt utviklet i både bredde og dybde og nye standarder blitt innført i Norge. Noen utfordringer er spesielle for bygg i fornybare materialer, slik som hvordan man skal beregne biogent karbon og eventuell karbonlagring. Her skal vi forsøke å forenkle og forklare hva som må med og hvordan vi kan bruke klimaregnskapet til god informasjon. v/Anne Rønning, seniorforsker, NORSUS AS (Norsk institutt for bærekraftsforskning)
  • OsloTre gjør en rekke spennende prosjekter med bruk av tre. HasleTre er et godt eksempel hvor bevisst materialbruk og ombrukstankegang bidrar til et mer bærekraftig og mindre klimabelastende kontorbygg. Vi skal få høre hvordan både det lille og det store klima er inkludert i prosjektet. v/ Moritz Groba, Arkitekt, OsloTre
  • Spørsmål og oppsummering
  • Fra kl 10. Etterpålag for de som har tid.