Skip links

Webinar – Biokull som klimatiltak: teori og praksis

Webinar – Biokull som klimatiltak: teori og praksis

Nå er Landbrukets klimaplan for 2021-2030 lansert. Den viser hvordan landbruket kan kutte sine utslipp med opptil 6 millioner tonn de neste 10 årene gjennom åtte ulike satsningsområder.Et av områdene er jorda som karbonlager. De ulike tiltakene inkluderer karbonbinding i biokull, økt bruk av fangvekster og forbud mot nydyrking av myr.

Biokull er et av tiltakene i klimaplanen med størst potensial for utslippsreduksjoner. Økt bruk av biokull er et tiltak som i tillegg til å bidra til karbonfangst og økt jordkarbon vil ha flere positive effekter på jordhelse.

Dette webinaret er et samarbeid mellom Norsk Biokullnettverk og Klima Østfold gjennom prosjektet Klimasmart landbruk.

Program –  Webinar torsdag 14. mai kl. 10.00 – 11.30

10.00-10.05 : Velkommen til webinar

Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold

Alexandra Rassat, prosjektleder Norsk biokullnettverk

10.05-10.15 : Landbrukets klimaplan: Jorda som karbonlager. Svein Skøien, prosjektleder Norsk landbruksrådgivning

10.20-10.40 : Biokull: egenskaper og hva tilfører det jorda? Adam O’Toole, Forsker NIBIO

10.45-11.15 : Biokull: produksjon og bruk i praksis. Edvard Hamilton, bonde Hjelmsäter gård, Kinnekulle, Sverige

11.15-11.30 : Spørsmål og oppsummering


Påmeldingen er nå lukket, men du kan delta i morgen fra kl 09.45, ved å trykke på denne lenka : Bli med i Microsoft Teams-møte

Spørsmål kan sendes til

Arrangører:

[wpforms id=»7387″]

Charlotte Forsberg  charlottf@viken.no eller Torbjørn Kristiansen fmostkr@fylkesmannen.no