Skip links

Jord-, skogbruk og klima – i og for Østfoldkommuner

Jord-, skogbruk og klima – i og for Østfoldkommuner

I Klima Østfold-samarbeidet har det kommet opp ønske om en egen kommunesamling om jord-, skogbruk og klima og hva man kan få ut av Klimasmart landbruk Østfold-prosjektet. Her er’n!

Målgruppe: Skog- jordbruksansvarlige og klimakontaker i Klima Østfold-kommunene.

Tid: Torsdag 2. april kl. 9-13

Sted: Info kommer!

Mål med seminaret:

 • At alle deltakerne besitter samme basiskunnskap om både klimakonsekvenser av og -løsninger i jord- og skogbruk, samt oversikt over «ståa» i Østfoldregionen
 • At alle får en god oversikt over tilbudet i prosjektet «Klimasmart Landbruk «3.0» og eventuelle landbruksrettede aktiviteter i Biogass Oslofjord, få innspill om dette
 • Få klimafolket og landbruksfolket i kommunene til å bli mer kjent internt og på tvers.

Vi legger opp til dialog underveis i seminaret. 

Program:

08:30-09:00:     Registrering og kaffe

09.00 – 13:00:

 • Velkommen og introduksjon, ved Klima Østfold og Klimasmart landbruk Østfold
 • Klimasmart landbruk nasjonalt, kort om organisering og fokus, ved Rådgiver Svein Skøien, Norsk landbruksrådgivning
 • Klimagassutslipp i Østfold fordelt på sektorer, ved Klima Østfold
 • Utslipp og opptak av klimagasser fra landbruket – for dummies, ved Norsk landbruksrådgivning
 • Klimamål for Østfoldregionen og noen enkeltkommuner – Hvordan jord- og skogbruk spiller inn, ved Klima Østfold
 • Korte introer om ulike klimatiltak i landbruket, ved Norsk landbruksrådgivning
 • Tilskuddsordninger for klimatiltak, ved Norsk landbruksrådgivning og Fylkesmannen, bekreftes senere
 • Aktiviteter og tilbud gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk Østfold «3.0», ved Charlotte Forsberg
 • Landbruksretta aktiviteter og tilbud gjennom samarbeidet Biogass Oslofjord, ved B.O. eller fylkeskommunen, bekreftes senere
 • Gruppediskusjoner med mål om å forbedre og effektivisere arbeidet med skog, jord og klima
 • Oppsummering i plenum.

Lunsj serveres.

Påmelding: Ved å ha svart og sendt «ja» på kalenderinvitasjonen innen Fredag 27. mars.

Spørsmål? Henvendelser mottas av Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold / charlottf@viken.no.