Skip links

Webinar 17.juni 2020 – Webinar om biokull som klimatiltak i offentlig regi

Webinar 17.juni 2020 – Webinar om biokull som klimatiltak i offentlig regi

Tema: biokull som klimatiltak i kommuner og på naturbruksskoler. Erfaring fra etablering av anlegg, produksjon og bruk av biokull, samt beregning av klimanytte.

Målgruppe: ansatte i kommuner og fylkeskommune, naturbruksskoler, avfallsselskap, bønder, myndighet og politikere.

 Program:

10.00 – 10.05: Velkommen til webinar
Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold
Alexandra Rassat, prosjektleder Norsk biokullnettverk

10.05 – 10.15:  Introduksjon ved Fylkesråd for klima i Viken fylkeskommune, Anne Beate Tvinnereim

10.15 – 10.30: Betydning av politisk engasjement for å utvikle Mære 
landbruksskole som utviklings-og forskningsarena, Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesdirektør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune.

10.30 – 11.05: Presentasjon av Mære landbruksskole, Norges første nullutslippsgård. Hvordan de går fram i planlegging av biokullproduksjon ved skolen, Utviklingsleder Tove Hatling Jystad.

11.05 – 11.30: Biokullproduksjon i kommunal regi.  Sandnes kommunes erfaringer fra etablering, drift av pyrolyseanlegg og bruk av biokull i urban beplantning. Sandnes kommune, prosjektleder Arne Jørgensen. 

11.35 – 11.55: Klimanytte: hvordan regnes biokull inn i dagens/morgendagens klimagassregnskap? Avdelingsleder og forsker Daniel Rasse, NIBIO

Programmet kan du laste ned i linken under:
Webinar- 17. juni 10-12 – Biokull i kommune fylkeskommune 

Bli med på webinaret ved å trykke her!

 

 

Spørsmål kan sendes til arrangører:
Charlotte Forsberg  charlottf@viken.no