Skip links

Inspirasjonsdag klima og landbruk – for agronomielever

Inspirasjonsdag klima og landbruk – for agronomielever

Klimasmart landbruksprosjektet i Østfold arrangerte torsdag 30. januar en unik dag på Inspiria science center i Sarpsborg for ca 100 elever og deres lærere innen agronomi og naturforvaltning på Tomb og Kalnes vgs.

Inspiria hadde utarbeidet innhold og opplegg for inspirasjonsdagen, som ble gjennomført for 4. gang.

Elevene deltok på arbeidsøkter med tema som «Jordmikroskopiering og CO2 fangst», «Jordtyper og vannabsorbasjon», Teknologi og klimaforbedringer» og «Klimaforbedringer og insekter». På slutten av dagen rettet man blikket mot fremtiden og premierte enkelte av gruppene. Det ble en dag for refleksjon og ettertanke med aktiv deltagelse, øvelser sammen, spennende populærvitenskaplige foredrag med mer. Målsettingen for klimadagen var å gi deltagerne en positiv «boost» i forhold til viktigheten av å ta klimahensyn for de som driver innen fremtidens landbruk.

Prosjektleder for Klimasmart landbruk Østfold, Charlotte Forsberg kan fortelle om en velykket dag for både elever og lærere.

– Det har vært en veldig fin dag. Dette er fjerde gangen vi arrangerer dagen og vi er veldig fornøyde med hvordan dagen har blitt. Det har vært mye aktivitet helt ned i de minste jordstrukturdetaljene til de store tankene om klimagasser. Det som er spennende i år er at elevene er mer forberedt når de kommer og at de har et opplegg som skal løfte de ut av klasseromsituasjonen og gi inspirasjon, motivasjon og få i gang refleksjonen rundt de store spørsmålene rundt klima og landbruk, muligheter og trusler. Her på Inspiria får de masse forskjellige input. Jeg tror at elevene her blir mettet av inntrykk og man må sortere og finne ut av selv hvor man står og hva man tenker, forteller Forsberg. I Østfoldregionen står landbruket for 12% av klimagassutslippet. Utslippene skal reduseres og bøndene har satt seg gode og ambisiøse mål. Elevene som deltok på klimadagen er tydelige på at de ønsker å ta sin del av ansvaret. Ann Celine Jystad og Jens Erik Sørlie fra Kalnes vgs mener det er viktig med påfyll av kunnskap og et tydelig fokus på klima.

Les mer om dagen her.