Skip links

Webinar: Jordbruksforvaltning og støtteordninger klima og miljø

Webinar: Jordbruksforvaltning og støtteordninger klima og miljø

Lurer du på hvem som bestemmer hva i norsk jordbruksforvaltning, hvordan sektorens klimaavtale med staten kan oppnås og hvilket handlingsrom fylkeskommunen og kommunen har for å påvirke og tilrettelegge innen klima og miljø?

I mange kommuner er jordbruket en viktig sektor, som verdiskapende næring, for sysselsettingen men også i form av fossile og biologiske klimagassutslipp. Der kommunens landbruksavdeling antakelig har full oversikt over virkemiddel-landskapet, kan kanskje klimarådgiveren mangle den helhetlige oversikten.

Tid: 3.november kl 09.00 – 11.30.

Sted: Webinar

Delta på webinaret gjennom denne Microsoft Teams-lenken.

Program

 • Velkommen og intro ved René Rafshol, Leder i Klima Østfold
 • Norsk jordbruk – hvem bestemmer og hvordan kan sektorens klimaavtale oppnås?
  Elisabeth Sæther, Norges bondelag
 • Føringene, støtteordningene og lokalt handlingsrom: Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen, kommunen. Ingri Guren, Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Næringsutviklingsperspektivet i jordbruket – Fylkeskommunens rolle.
  Janne Buhaug, Viken fylkeskommune
 • Innovasjon Norge og støtteprogrammene – Dagens ordninger og hvordan legges føringene egentlig?
  Olav Moe, Innovasjon Norge

Webinaret vil gjennomføres som et teamsmøte.

Delta på webinaret gjennom denne Microsoft Teams-lenken.

Påmeldingslenke 

Påmeldingsfrist: Mandag 2. november kl. 15.

Målgrupper:

– Primær: Klimarådgivere i kommunen som ønsker innføring i temaet, som grunnlag i utvikle kommunens klimaarbeid overfor jordbrukssektoren.

– Sekundær: Alle andre som er interessert i temaet, enten om du jobber i landbruksforvaltningen i en kommune, er gårdbruker selv, eller bare er nysgjerrig.

Del gjerne invitasjonen!

Vi ser for oss å arrangere et tilsvarende webinar om skogsektoren senere.