Skip links

WEBINAR: Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester

WEBINAR: Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester

Share

Viken fylkeskommune og Klima Østfold inviterer alle Viken-kommuner med på et felles krafttak for å etterspørre vare- og tjenesteleveranser med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass.

Tidspunkt: 28. september kl. 9.00-11.00.

Mange kommuner har som mål å redusere klimagassutslipp fra transport i sine kommuner, men mangler verktøyene for å få dette til. På dette webinaret blir det derfor presentert en oppskrift kommunene kan bruke for å enkelt etterspørre vare- og tjenesteleveranser med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass. Ved at mange kommuner står sammen og etterspør dette i sine innkjøp kan vi sende et kraftig signal til markedet om at omstilling må til.

I webinaret vil vi få inspirerende innlegg og erfaringsutveksling fra noen kommuner som allerede har jobbet godt med dette. Etterpå vil fellesinitiativet bli presentert – hva, hvorfor og hvordan.

Hovedmålgruppen for webinaret er klimarådgivere og innkjøpere i kommunene og vi håper du vil spre invitasjonen i din kommune eller nettverk.

Påmelding gjøres senest 25.09 her.

Du vil få tilsendt en Teams-lenke i forkant av webinaret.

Program:

Del 1: Inspirasjon

Velkommen

Inspirasjonsforedrag: Hvorfor vi trenger et felles krafttak i Viken-kommunene? – Jenny Skagestad, Miljøstiftelsen Zero.

Erfaringer fra anskaffelse av persontransporttjenester og håndverktjenester i Fredrikstad kommune – Jorunn Amundgård og Kristian Fladeby, Fredrikstad kommune.

Oslo kommunes krav og metodikk for å oppnå klimavennlig transport i vare- og tjenesteanskaffelser – Geir Rossebø, Oslo kommune.

Pause

Del 2: Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport av varer og tjenester

Hva, hvorfor og hvordan, Erik Gathen og Stine Eriksen, Klima Østfold/Viken fylkeskommune.

Spørsmål og svar