Skip links

Webinar – Deponigassutslipp ved tre deponier i Østfold (Sarpsborg, Halden & MOVAR)

Webinar – Deponigassutslipp ved tre deponier i Østfold (Sarpsborg, Halden & MOVAR)

Når: Torsdag 27. oktober kl 09.00 – 12.00

Hvor: Webinar (Microsoft Teams)

Påmelding: Ønsker du å delta? Da kan du sende en epost til fridamarie@viken.no.

I 2020 fikk Sarpsborg kommune, Halden kommune, MOVAR IKS og Klima Østfold klimasatsstøtte til et forprosjekt for å kartlegge deponigassutslipp ved tre deponier i Østfold og for å utarbeide tiltaksplaner for å redusere utslippene.

I løpet av dette prosjektet har vi kartlagt hvor mye gass som i dag lekker ut utenom oppsamlingssystemene, og estimert gjenværende deponigasspotensial. Vi inviterer nå til et webinar om kartlegging av deponigassutslipp og mulig utnyttelse av oppsamlet gass, for å dele resultatene.

Webinaret varer ca. tre timer og programmet er som følgende:

  • Introduksjon til prosjektet (med MOVAR IKS)
  • Hvordan beregner Miljødirektoratet deponigasspotensialet og utslipp? (med Miljødirektoratet)
  • Presentasjon av metode og resultater av prosjektet (med Force Technology)
  • Presentasjon av case fra Danmark (med Force Technology)
  • Spørsmålsrunde (alle aktører)

Webinaret blir tatt opp, og opptaket kommer til å bli gjort tilgjengelig på Klima Østfold-nettsiden i etterkant. Det er bare å videresende møteinvitasjonen! Vel møtt 😊

Spørsmål om webinaret kan sendes til koordinator for Klima Østfold, Frida Elstad (fridamarie@viken.no)