Skip links

Selektive hogstformer – hva er det, og hvor egner det seg?

Selektive hogstformer – hva er det, og hvor egner det seg?

Tid&Sted: Torsdag 17.november kl 10.00 / Webinar på Microsoft Teams

Selektive og lukkede hogstformer får stadig økt fokus som en del av et stedstilpasset skogbruk. En ny veileder tar for seg hva dette er, og hvor det kan egne seg.

Hovedtema for webinaret blir presentasjon av Skogkurs sin nye veileder Lukkede hogstformer.

Veilederen har som mål å nå ut med kunnskap og øke kompetansen om lukkede hogster, og dermed gjøre lukkede hogster lettere å gjennomføre.

Valget av hogstform kommer an på hvilke mål skogeier har for sin skogeiendom, og det er viktig at funksjonærer i skogbruket har tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi skogeieren de riktige rådene. I skogforvaltningen og skognæringen er det nyttig å kjenne til veilederen som et støtteverktøy.

Veilederen er utarbeidet av Skogkurs i samarbeid med NORSKOG, Sabima og Norges Skogeierforbund.

Program

  • Maximillian Zimmermann (NORSKOG) har vært med på å utarbeide veilederen. Han vil gå gjennom de viktigste punktene.
  • Bjørn Toverud (NORSKOG) er skogeier med erfaring fra selektiv hogst på egen eiendom. Vil også bidra med betraktninger fra skognæringens perspektiv.

Påmelding

Meld deg på her innen 16. november.

Oppkoblingslenke til webinaret blir sendt ut dagen før sendingen.

Om kursserien

Les mer om de kommende kursene i Klimasmart skogbruk-serien.