Skip links

Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Dato: 8. & 15. november

Sted: Webinar & fysisk møte

Målgruppe: Bønder (åpent for alle)

Hvordan bli mer selvforsynt med varme og strøm i landbruket? Hva er den beste løsningen for din gård? Det er spørsmålet vi, sammen med energirådgiverne Håvard Midtskogen, Øyvind Halvorsen, Leidulf Husjord, og Martin Solli, skal forsøke å besvare i løpet av to kurskvelder i november.

Kurskveld nr 1 8. november avholdes digitalt via Microsoft Teams. Kurskveld 2 15. november avholdes fysisk på Rakkestad rådhus.

Vi starter kurskveld nr 2 med enkel matservering. Hvis du blir forhindret i å delta, vennligst gi rask beskjed.

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Charlotte Forsberg på charlottf@viken.no.


Program 8. november – Kl 19.00 – 21.00

Teamsforedrag med energirådgiverne Martin Solli og Leidulf Husjord. Rådgiverne vil blant annet ta for seg disse temaene:

(Denne sesjonen skal gi deg et overblikk)

  • Innføring i fornybar energi, teori og eksempler på gårder der det er investert i fornybar energi.
  • Hva skal til for omlegging til fornybar?
  • Hvilke data fra din drift og hvilke forhold er viktig å ta hensyn ved investering i nytt energianlegg?
  • Kort innføring i energianalyse. Neste kurskveld vil bli en gjennomgang av denne.
  • Det blir lagt inn 2 pauser underveis

 

Program 15. november – Kl 16.00 – 21.00 (inklusiv bevertning)

Det er nærmere 60 påmeldte til kurskveld to.  Vi må derfor omrokkere litt på kjøreplanen slik at alle som ønsker en kort energirådgivning også får det.

For å få mest mulig ut av energirådgivning, ønsker vi at du tar ut følgende data før du kommer:

  • Logg inn i Elhus elhub.no – Elhub eller hos din lokale leverandør. Ta ut tall du tenker er relevant, pr år, månedsforbruk, pr dag,  timesforbruk sommer/vinter. Fyll aktuelle tall inn vedlagte word eller excel ark. Eller skriv ut.
  • Ta ut et kart over eiendommen som hvor du kan krysse av for målere, transformator, avstand til nabo (mulig varmesalg?) annet relevant
  • Er du interessert i solenergi: Finn solcelleanlegg til ditt tak på Solkart.no – AWS – legg inn din adresse her og sjekk ut hvor det kan være egnet å ha et solcelleanlegg
  • Ta gjerne med pc og bank-id brikke/bankid-mobil

Dette blir en kveld som deles i to parallelle program.

I formannskapssalen blir det foredrag fra kl 18.00 til kl 20:45

I tre grupperom ved siden av vil det være energirådgivning fra kl 16.00 til 21.40. Hver gård vil få 20 minutter til gjennomgang av energiforbruk, drøfting av ideer og muligheter. Så jo bedre forberedt, jo mer får man ut av dette. Rådgiverne er behjelpelig med alt fra innlogging, energiregistrering og valg av ulike løsninger.

Vi ønsker at de av dere som har mulighet til å komme fra kl 16.00 til 17:00 for energirådgivning gir beskjed innen søndag så registerer vi det inn i oversikten for energirådgivning. Ta kontakt med prosjektleder Charlotte Forsberg på charlottf@viken.no.

Dere andre skriver dere opp på et tidsskjema for rådgivning når dere kommer. Det betyr at du da må gå ut fra foredraget og møte opp hos energirådgiveren på tidspunktet du har satt deg opp på.

Noen av dere er interesserte i biogass.  Vi ønsker å tilby dere eget opplegg sammen med en energirådgiver senere i november.

Program for kvelden:

              Kl 16.00              Oppstart energianalyse – 20 minutter pr gård. 3 energirådgivere tilgjengelig

              Kl 17.00              Matservering starter. Har du allergier gi rask beskjed pr epost innen søndag.

              Kl 17.40              Energianalyse fortsetter

              Kl 18.00              Velkommen til kurs ved Charlotte Forsberg

              Kl 18.10             Tema, termisk varme, varmevekslere, varmepumpe,  gårdsvindmøller og pyrolyse

                                      ved Martin Solli

              Kl 18.40              Pause

              Kl 18.55              Tema – Solenergi ved Martin Solli, Solli bioenergi

              Kl 19.30              Pause

              Kl 19.45              Tema – Bioenergi ved Håvard Midtskogen, Skogselskapet Oslo Akershus

              Kl 20.45              Vi runder av foredragene. Rådgivning fortsetter til alle gårder har fått en

                                       gjennomgang

Vi ønsker velkommen til en aktiv kveld hvor vi håper du vil få svar på spørsmålene du har, og at du vil ha større forståelse for dine muligheter når du drar hjem! Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Charlotte Forsberg på charlottf@viken.no.