Skip links

Fra mål til handling – praktisk klimaarbeid som funker

Fra mål til handling – praktisk klimaarbeid som funker

En digital klimakonferanse som skal gi inspirasjon og praktisk kunnskap om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan nå klimamålene.

Dato: 13. oktober 2020
Tid: 9:00 – 15:00
Sted: Digital konferanse
Kommuner og fylkeskommuner spiller en viktig rolle i å oppnå egne og nasjonale klimamål. For å nå klimamålene må de finne og gjennomføre de rette og effektive klimatiltakene. Men hvordan organiserer man klimaarbeidet best mulig, og hvor begynner man?

Foreløpig program

•    Welcome, Viken fylkeskommunene ved fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim
•    COVID-19: a springboard in the transition to a low emission society

Climate reduction – From plans to action
•    Different ways to link regional and local climate plans, Pentahelix
•    Climate reduction measures in Europe, SmartEdge
•    Benefits from harmonized reporting on climate gas reduction, Viken fylkeskommune

Verktøy og virkemidler for å kutte utslipp
•    Aktuelle verktøy for planarbeidet, Kommunesektorens organisasjon
•    Klimakur og kommunenes rolle
•    Hvordan finansiere egne klimatiltak, Kongsberg kommune

Hvordan implementere klimaledelse i kommunen?
•    Klimaledelse – klimaarbeid satt i system, Endrava
•    Klimabudsjett i en stor og liten kommune.

Konferansen er åpen for alle. Første halvdel vil foregå på engelsk.

Meld deg på her.

Konferansen arrangeres av Viken fylkeskommune i samarbeid med KS Viken og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Smittevernstiltak vil bli ivaretatt. Det er særskilt viktig at forfall meldes, slik at deltakerlister kan holdes oppdaterte med tanke på smittesporing. Koronasituasjonen nasjonalt/lokalt kan medføre endringer.