Skip links

Klima Østfold-prisen 2020

Klima Østfold-prisen 2020

Klima Østfold-prisen er en prisutdeling som hyller gode klimatiltak i kommuner i Østfold. Prisen deles ut under Klimarådsmøte hvert år. Juryen i 2018/19 besto av arbeidsutvalget til Klima Østfold, med leder René Rafshol i spissen.

Om prisen:
I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. Sistnevnte kan for eksempel være tilrettelegging gjennom infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi til andre kommuner.

Praktisk informasjon om prisutdelingen:

Prisutdelingen finner sted onsdag 27.februar på Inspiria Science Center under «årsmøtet» Klimarådsmøtet til Klima Østfold. Mange av Østfolds ordførere vil være til stede.

Program:

08:30-09:00: Registrering og kaffe, te
09:00-10:30: Klimarådsmøte + kort faglig seminar om Østfoldkommuners nye klimamål og klimabudsjett som klimahandlingsplan
10:30-10:50: Pause og kaffe, te
10:50-12:00: Presentasjon av kandidatene og utdeling av Klima Østfold-prisen
12:00-12:45: Lunsj

Pressen inviteres til å overvære prisutdelingen. Etter selve prisutdelingen vil det være mulig å gjennomføre intervjuer i pausen med ordfører, eller representant for ordfører, og leder av Klima Østfold, René Rafshol. Representanter fra administrasjonen vil være tilgjengelig for intervju også etter pausen.

Om Klima Østfold-samarbeidet:
Klima Østfold er et samarbeid om klimaarbeid mellom 17 av 18 kommuner i Østfold, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Nettverket ble etablert i 2012 og skal hjelpe kommunene å oppnå sine klimamål.

For kommentarer, kontakt:

René Rafshol, leder for Klima Østfold og ordfører i Råde: 994 86 824

Guro Nereng, koordinator for Klima Østfold: 416 24 426

Martin Norderhaug, kommunikasjonsrådgiver for Klima Østfold: 957 70 687