Skip links

Webinar: Biokull – Steget fra skog til jord

Webinar: Biokull – Steget fra skog til jord

Webinar 17. juni. I løpet av 90 minutter vil du få mer informasjon om biokull som et klimatiltak i landbruket. Vi vil vise korte filmer og fortelle om de forskjellige fordelene med biokull, hvordan treflis via pyrolyse blir til biokull, og om feltforsøk med spredningsteknikker på jordene. Foredragsholdere og deltakere kommer fra Danmark, Norge og Sverige og arrangementet vil derfor foregå på «skandinavisk».

Målgruppe: Webinaret retter seg mot de som jobber i og med landbruket, men er åpent for alle som har interesse for grønn omstilling

Påmelding:

Webinaret er gratis, men du må melde deg på senest 16.juni.

Lenke til webinar – Microsoft Teams

 

Program:

11.30 – Velkommen til webinar – Introduksjon til Interreg ØKS prosjektet – Cecilia Hermansson, prosjektleder «Et steg mot et klimanøytralt landbruk»

11.35 – Overordnet om skandinavisk samarbeid, viktighet av dette prosjektet og biokull i særdeleshet –

11.40 – Hva er biokull? – Cecilia Hermansson, prosjektleder «Et steg mot et klimanøytralt landbruk»

12.00 – Biokullproduksjon i praksis – Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Viken

12.02 – Film fra flisproduksjon og pyrolyseanlegget til Oplandske bioenergi AS, Rudshøgda

12.15 – Kommentarer og spørsmål til daglig leder Einar Stuve

12.20 – Benstrekk

12.25 – Feltforsøkene våren 2021

12.30 – Innslag fra Danmark, spredningsforsøkene på Bygholm landbruksskole

12.40 – Innslag fra Sverige, spredningsforsøkene på Sötåsen vgs

12.50 – Innslag fra Norge, spredningsforsøkene på Kalnes vgs

12.55 – Spørsmål og avsluttende kommentarer

Lenke til webinar – Microsoft Teams

 

Steg mot et klimatnøytralt landbruk

Forsøkene med biokull er en del av det dansk-norsk-svenske prosjektet «Steg mot et klimanøytralt landbruk». EU-prosjektet samler landbruksskoler, bønder og bransjeorganisasjoner i utviklingen mot en grønn økonomi. Prosjektet viser frem ny og tilgjengelig Teknik, skaper interesse for biokull og videreutvikler undervisningen for fremtidens bønder.