Skip links

Praktisk kurs i gårdskompostering

Praktisk kurs i gårdskompostering

Velkommen på faglig og praktisk opplæring i egenprodusert kompost med Nat Mead. Nat er kanskje Norges mest erfarne fagperson innen kompostering.

Nathaniel (Nat) Mead har over 40 års erfaring med gårdsskala kompostering. Som lærer og medarbeider på Sogn Jord- og Hagebruksskole (SJH) i 30 år hadde han ansvar både for drift av skolegårdens kompostplass og undervisning, blant annet, om små- og gårdsskala kompostering.

Som pensjonist fra SJH har Nat startet egen bedrift, Meads Bord-til-Jord, som har fokus på å formidle kunnskap og praktisk veiledning om kompostering rundt om i Norge. Kurset arrangeres av Statsforvalteren i Oslo og Viken, Klimasmart landbruk i Viken prosjektet samt Grønt fagsenter Buskerud. Kurset er i rettet til kommunens saksbehandlere, bønder, rådgivere og ansatte innen landbruksforvaltning.

Kurset finner sted den 4. september ved Grønt fagsenter Buskerud, Åmot, kl.10.00-15.00