Skip links

Hvordan bestille og gjennomføre klimavennlige byggeprosjekter?

Hvordan bestille og gjennomføre klimavennlige byggeprosjekter?

Seminar: Hvordan bestille og gjennomføre klimavennlige byggeprosjekter?

For: Ledere og ansatte som jobber med byggeprosjekter, kommunedirektører, ordførere, politikere og entreprenører.
Klokkeslett: 09:00 – ca. 12:15. Påfølgende lunsj.
Datoer og steder:

  • Follo: 17.04.2023, Thon Hotel Ski (Jernbaneveien 8) for kommuner og entreprenører i Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Enebakk
  • Søndre Viken: 19.04.2023, Fylkeshuset i Sarpsborg (Oscar Pedersens vei 39) for kommuner og entreprenører i Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler, Halden og Aremark
  • Mosseregionen: 21.04.2023, Verket Scene i Moss (Bernt Ankers gate 19) for kommuner og entreprenører i Moss, Råde, Våler og Vestby
  • Øvre Romerike: 24.04.2023, Quailty Hotel Olavsgaard (Hvamstubben 11) for kommuner og entreprenører på Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker
  • Indre Østfold-regionen: 25.04.2023, Scandic Brennemoen (Brennemoveien 20) for kommuner og entreprenører i Indre Østfold, Skiptvet, Marker og Rakkestad
  • Nedre Romerike: 05.05.2023, Scandic Lillestrøm (Stillverksveien 28) for kommuner og entreprenører i Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog-Høland og Rælingen

Hvilke klimakrav kan du som offentlig byggherre stille til entreprenør, og hvilke gir størst utslippsreduksjon per krone? Hvilke grønne krav bør du alltid kunne stille, og hvordan høyne ambisjonene uten å miste kontroll?

Konkrete bygningsmessige tiltak blir presentert i form av en ny veileder og vi får høre erfaringer fra entreprenørbransjen om å levere på klimatiltak. Seminaret er et bredt samarbeid mellom EBA, Grønn Byggallianse, DFØ, KS og Klima Østfold.

 

PROGRAM

Del 1: Potensialet for utslippskutt i byggebransjen

Velkommen
v/ politisk ledelse i vertskommune

Dette er status og slik kutter vi klimautslipp
v/ Grønn Byggallianse
Bygge- og anleggsbransjen har med rette blitt kalt “Den glemte klimakjempen”. Utslippene fra bransjen er store, og potensialet for å kutte likeså. Grønn Byggallianse presenterer status for utslipp og veien videre herfra.

Vi både vil og kan – byggenæringen som svar på det grønne skifte
v/ Entreprenør
Entreprenørene ønsker at klima prioriteres i offentlige byggeprosjekter og oppfordrer byggherrene til å være ambisiøse. For å få til dette kreves tett dialog. Entreprenørene står klare til å levere.

Del 2: Klimatiltak i bygg – slik gjør du det

Kostnadseffektive klimakutt – hva lønner seg og hvordan bør du gå frem?
v/ Context AS
Helt ny veileder for klimagassreduksjoner i bygg vil bli gjennomgått. Veilederen er den første som vil gi svar på hvilke klimaeffekt har ulike tiltak, hva som kan gjennomføres uten merkostnader og hva hvilke tiltak gir størst utslippskutt per krone.

Veilederen er et resultat av et bredt samarbeid mellom mange aktører i bransjen og vil være en ressurs for alle ved implementering av klimatiltak i alle byggeprosjekter.

Slik gjorde vi det – det kan du også
v/ kommunal byggherre og entreprenør
Entreprenør og byggherre vil dele sine erfaringer fra et ambisiøst klimaprosjekt. Hvilke tiltak ble gjennomført og hvordan løste man praktiske utfordringer.

Bruk av samspill for å lykkes med grønne anskaffelser
v/ Marstrand Advokatforma AS
Tidlig dialog og involvering av entreprenør vil gi gode forutsetninger for å realisere klimatiltak i byggeprosjekter. Ny samspillveileder vil bli presentert.

Del 3: Dialog og lokalt mulighetsrom

Verktøy for å anskaffe klimavennlige byggeprosjekter
v/ DFØ
Anskaffelsesprosesser spiller en nøkkelrolle for å kunne realisere bærekraftige og klimavennlige byggeprosjekter. DFØ vil vise konkrete verktøy som kan benyttes av kommuner for å sikre klimavennlige byggeprosjekter.

Felles utfordring – felles innsats:
Lokale muligheter for klimavennlige byggeprosjekter
Hva fungerer lokalt? Hvordan oppnå gode og klimavennlige konkurranser og prosjekter? Hva er mulig og hva lønner seg lokalt? Vi starter dialogen mellom lokale byggherrer og bransjen. Kommune og entreprenører diskuterer uformelt i grupper.

 

Seminaret avsluttes med lunsj ca. kl. 12.15.

Seminaret er gratis. For spørsmål og påmelding kontakt Anne Marie Heidensreich annehei@viken.no 

eller Erik Gathen  erikg@viken.no.

Vel møtt!

 

Seminarene arrangeres av prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser (Viken fylkeskommune og Klima Østfold) og Entreprenørforeningen bygg og anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), i samarbeid med Grønn Byggallianse, DFØ og KS.