Skip links

Røtter så lange …» – en feiring av den internasjonale Jordagen 2023

Røtter så lange …» – en feiring av den internasjonale Jordagen 2023

 Vi markerer den internasjonale jorddagen 5. desember med førpremiere på den nye dokumentaren «Roots so Deep (you can see the Devil down there)». Filmen av Peter Byck presenterer et ti år langt forskningsprosjekt på sammenhengen mellom driftsform og beitedyrs påvirkning på jordsmonn, klima og miljø. I tillegg til filmvisning, blir det panelsamtale om drøvtyggere, jordhelse og klima. Vi skal også fortelle om prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse. Mer om filmen her: Home (rootssodeep.org) 

Tid: 5. desember 2023 kl. 9.30-15.00 

Sted: Vitenparken Campus Ås, sal «Hovedkvarteret» 

Påmelding her innen 30. november.


Program

09.30

 • Velkommen og kort om dagen – drøvtyggere, jordhelse, økosystem og klima – Marianne Sletsjøe, NLR Østafjells
 • Presentasjon av prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse – Hege Sundet, NLR Østafjells
 • Jordløftet – Ulf Ullring, Regenerativt Norge

10.00

 • På vei mot 4 promille. Aktiviteter innen jordhelse og karbonbinding i Viken. Kari Rime Engmark, Jordløftet og Klimasmart landbruk Viken fylkeskommune

10.15

 • «Roots so Deep», del 1. – Dokumentarfilm

11.30

 • Lunsj

12.15

 • Klimaplanutvalgets rapport (NOU 2023:25) og tilrådninger – hva er problemet? – Audun Korsæth, Divisjonsdirektør for matproduksjon og samfunn, NIBIO

12.45

 • «Roots so Deep», del 2 – Dokumentarfilm

14.00

Debatt – Samtale mellom bønder, faglaga og politikere

 • Hva er konsekvensene av Klimaplanutvalgets rapport – kaster vi kua ut med badevannet?
 • Vil landbruket og samfunnet tåle en nedgang i drøvtyggerbasert matproduksjon?
 • Hva om drøvtyggere er en essensiell del av løsningen på klimakrise, naturkrise og framtidig matsikkerhet, slik som dokumentaren antyder?

Eva Nordlund er moderator

14.50

 • Appell og takk for nå – Anders Lerberg Kopstad, leder i Regenerativt Norge

15.00

 • Vel hjem!