Skip links

Ungskogpleie – vårt viktigste klimatiltak i skogbruket

Ungskogpleie – vårt viktigste klimatiltak i skogbruket

Dato:20. oktober 2022 09.30 – 10.30

Sted: Webinar på Teams

Arrangør:Landbruksavdelingen Statsforvalteren i Oslo og Viken, Klimasmart landbruk Viken

Ungskogpleie er et viktig tiltak for å øke den økonomiske verdien av skogen. Men det er også en nøkkel for et stedstilpasset skogbruk, og et av våre viktigste klimatiltak i skogbruket.

I 2022 er ungskogpleie gitt et ekstra løft i den nasjonale tilskuddsrammen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Vi ønsker å bidra til at både skogforvaltningen og skognæringen setter dette skjøtselstiltaket på dagsorden, og blir enda mer bevisst på å snakke fram de positive klimaeffektene av tiltaket.

Bli med på webinaret og få faglig påfyll om hvordan vi kan jobbe sammen om å øke aktiviteten.

Program

  • Hvorfor er ungskogpleie et viktig klimatiltak? v/ Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus
  • Hvordan øke ungskogpleieaktiviteten? v/ Stian Sandbekkbråten, Viken Skog

Påmelding

Meld deg på innen 19. oktober gjennom dette skjemaet.

Opptak

Det blir tatt opptak av sendingen, som blir lagt ut på denne siden i etterkant.

Om kursserien

Les mer om de kommende kursene i Klimasmart skogbruk-serien.