Skip links

Frokostwebinar 20. oktober: Rehabilitering og ombruk – Hvorfor og hvordan?

Frokostwebinar 20. oktober: Rehabilitering og ombruk – Hvorfor og hvordan?

Tregruppen i Viken sammen med gode partnere inviterer til frokostseminar om rehabilitering og ombruk.

I dette frokostseminaret vil vi se nærmere på rehabilitering og ombruk knyttet til bygg i tre og bygg generelt. Alle bygg krever oppfølging i forhold til FDV for å opprettholde byggets tekniske kvaliteter. Over tid vil eldre bygg ikke holde tritt med endringer i byggetekniske krav (TEK), byggetekniske løsninger og endringer i forutsetninger for prosjektering.

Rehabilitering av bygg og ombruk av eksisterende materialer er mer i fokus for å redusere forbruk av materialer samt at klimabelastningen ved rehabilitering kan reduseres. Rehabilitering må også sees i sammenheng til kostnader versus rive og bygge nytt. Det er mange ulike grunner for å rehabilitere et bygg og vi vil i dette frokostwebinaret få en liten innføring hvordan prosessen rundt rehabilitering foregår og hvordan arkitekter jobber med dette. Foredragsholderne vil vise noen pågående prosjekter hvor vi får noen praktiske eksempler.

Tid: Torsdag 20. oktober 08.30 – 10.00

Sted: Digitalt på Zoom

Påmelding her: Innen 19.oktober

08:30 – 08:35 – Introduksjon og velkommen. Presentasjon av foredragsholdere. v/ Rådgiver Geir Glasø, Sweco og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

08:35 – 09:05 – Prosjektering i tre – ombruk. Erfaringer fra to pågående prosjekter Ola Roald Arkitektur gjør en rekke spennende treprosjekter v/ Siri Myredal Ludvigsen, daglig leder og partner i Ola Roald Arkitektur.

09:05 – 09:35 – Rehabilitering – Prosess. Alle rehabiliterings prosjekter er unike og ulike, hvor hvert prosjekt har sine egne spesielle utfordringer. Vi vil få et innblikk i hverdagen til en rådgiver som jobber med rehabilitering og prosessen rundt hvordan en rådgiver jobber i slike prosjekter v/Daniel Adolfsson, gruppeleder byggeteknikk – Rehabilitering Sweco.

09:35 – 09:50 – Nyskapende gjenbruk i Kristiansand. En sliten, 50 år gammel gymsal i Songdalen utenfor Kristiansand ble transformert til fantastiske Sygna Kultursenter v/Bengt Michalsen, daglig leder og arkitekt/entreprenør, BGM Arkitekter

09:50 – 10:00 – Spørsmål og oppsummering

10:00 – 10:15 – Etterpålag for de som har tid

Arrangører: Tregruppen i Viken, The Bioeconomy Regions in Scandinavia, BYGG i TRE, Klima Østfold, Tre på Agder med samarbeidspartnere