Skip links

Frokostwebinar: Bygg i tre – Hvordan anskaffer vi dem?

Frokostwebinar: Bygg i tre – Hvordan anskaffer vi dem?

I dette frokostwebinaret inviterer Tregruppen i Viken og BYGG I TRE, sammen med gode partnere, til å se nærmere på det å inkludere trebyggeri i anskaffelser. Vi skal få en liten oversikt fra et forprosjekt utført av Ruralis, som kan gi oss rammer for hvordan kommuner kan få inn tre, og også lokale verdikjeder, i offentlige anskaffelser. Deretter vil Elverum kommune og Aurskog-Høland kommune gi innblikk i deres praktiske erfaringer med å anskaffe trebyggeri – hvilke tiltak de har gjort, hvilke utfordringer de har møtt, og ikke minst hvilke muligheter de har sett.

Tid: Torsdag 10. november 08.30 – 10.00

Sted: Digitalt på Zoom

Påmelding:  HER innen 09. november

Program:

08:30 – 08:35   Introduksjon og velkommen. Presentasjon av foredragsholdere v/Forskningsleder, Andreas Brekke, NORSUS AS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) og Tredriver Kristin Vedum, BYGG i TRE

08:35 – 08:55 Ruralis har, gjennom prosjektet WoodWorks! og med finansiering fra Trondheim kommune og Kystskogbruket, gjennomført et forprosjekt for å kartlegge hvordan man kan fremme bruk av tre og lokale verdikjeder i kommunale anskaffelser. I prosjektet har Mads Dahl Gjefsen intervjuet flere relevante aktører og ender opp med både spesifikke anbefalinger for Trondheim kommune og mer generelle anbefalinger til kommuner som ønsker å fremme tre og lokale verdikjeder. Dette skal vi få høre mer om her v/ Mads Dahl Gjefsen, seniorforsker i Ruralis (Norsk institutt for rural- og regionsforskning).

09:00 – 09:20 Elverum kommune har laget en egen trestrategi og har vært langt fremme når det gjelder å øke bruken av tre i byggeprosjekter. Hans Erik Skari har vært med på denne prosessen som har pågått i mer enn ti år og hvor de har utviklet både en veileder og erfaringsdokumenter. Vi skal få høre mer om hvilke utfordringer Elverum har støtt på i sitt arbeid og ikke minst hvordan de har klart å løse slike v/Hans Erik Skari, Enhetsleder eiendom, Elverum kommune

09:25 – 09:45 Aurskog-Høland kommune har ambisiøse planer om å prioritere bruk av tre i bærende konstruksjoner og som utvendig og innvendig kledning. Hvordan klarer kommunen å omsette disse planene til praksis og hvilke hindringer støter de på på veien? Ordfører Gudbrand Kvaal vil fortelle mer om hvordan Aurskog-Høland har jobbet med å omsette planene i praksis v/Gudbrand Kvaal, Ordfører, Aurskog-Høland kommune  

09:50 – 10:00   Spørsmål og oppsummering

10:00 – 10:15   Etterpålag for dem som har tid

Arrangører: Tregruppen i Viken, The Bioeconomy Regions in Scandinavia, BYGG i TRE, Klima Østfold, Tre på Agder med samarbeidspartnere