Skip links

Webinar: «Kick off» for plantesesongen – faglig påfyll om foryngelse

Webinar: «Kick off» for plantesesongen – faglig påfyll om foryngelse

Dato: 6. april 2022 09.00 – 11.30 / Sted:Webinar på Teams

Arrangør: Landbruksavdelingen Statsforvalteren i Oslo og Viken, Klimasmart landbruk Viken

Målgruppe: Skogansvarlige og klimakontakter i kommunene, skogbruksledere i næringsorganisasjonene

Vi markerer «kick off» for plantesesongen med et webinar 6. april. Få faglig påfyll om foryngelse, stedstilpasset skogbruk og klimatilpasning av framtidsskogen. Lenke til informasjon om kursserien finner du her.

Oppstart kl. 09.00

 • Velkommen og kort introduksjon (v/ Statsforvalteren i Oslo og Viken)
 • Stedstilpasset foryngelse (v/ Sverre Holm, skogkulturansvarlig i Glommen Mjøsen Skog)
  • Treslagsvalg: Planting av furu, barblandingsskog, naturlig foryngelse
  • Markberedning
  • Snutebiller
 • Spørsmål og svar – send gjerne på forhånd!
 • Pause
 • Klimarelaterte skogskader (v/ Stian Sandbekkbråten, skogsjef Øst i Viken Skog)
  • Store skader de siste årene: Skogbranner, snøbrekkskader, barkbilleoppblomstring, vindfellinger
  • Best mulig tilrettelegging for framtidsskogen
 • Nytt på foryngelsesfronten (v/ Lars Kihle, Norgesplanter AS)
 • Spørsmål og svar
 • Pause
 • Hjelp til kommunene (v/ Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus)
  • Hvordan kan Skogselskapet bidra i en travel hverdag for skogbrukssjefene?
 • Videre oppfølging av foryngelse (v/ Skogselskapet og Statsforvalteren)
  • Tilbud om skogdag for skogeiere i høst:«Hvordan følge opp et felt etter hogst? Skogkultur de første 10 årene»
 • ca. 11.25: Avslutning og oppsummering

*Med forbehold om endringer i programmet.

Oppkoblingslenke
Klikk her for å bli med i møtet på møtetidspunktet. Webinaret starter kl. 09.00 på onsdag 6. april.

Meld deg på her.