Skip links

Fossilfritt på hjul – Løsninger og Enovastøtte

Fossilfritt på hjul – Løsninger og Enovastøtte

Det er viktig å være oppdatert på mulighetene som finnes – det gir deg valg.

Klima Østfold og Klimapartnere inviterer derfor til et felles seminar vi har kalt «Fossilfritt på hjul – Løsninger og Enovastøtte: Fra elvarebiler til tungtransport».

Målgruppe: Transportbedrifter, bedrifter og offentlige aktører som har egen nyttetransport eller bestiller nyttetransport.På seminaret vil du få presentert alternativer og muligheter, møte eksperter og få stille spørsmål. Dette er det første i en rekke av seminarer om ulike transporttemaer.

Sted: Inspiria Science Center – Møterom: Da Vinci.

Program

Kl. 8:30 – 9:00: Registrering og kaffe

Kl.9:00 – Del 1: 

Fra det globale bakteppet i lavutslippssamfunnet til Østfolds nåtid.
– Hva slags energi
bør brukes til hva? Guro Nereng, Klima Østfold

Fossilfrie drivstoff: Klimafordeler og dilemmaer 

  • Vi får en intro om kjøretøy på fossilfrie drivstoff i ulike segmenter som er på markedet eller snart lanseres.
  • Korte innlegg om fordeler og eventuelle dilemmaer knyttet til ulike fossilfrie drivstoff: El, batterier, Hydrogen, Biogass og andre biodrivstoff.

ved Gabriel Wergeland Krog, Prosjekt test av fossilfrie maskiner og kjøretøy, Guri Bugge, Viken fylkeskommune, Karen Sund, Biogass Oslofjord og Andrea Raugland, Regnskogfondet.

Pause og tid til spørsmål

Del 2: Enovas time: Hvilke støtteordninger har vi for landtransport?

Astrid Lilliestråle, markedssjef i Enova, presenterer ordningene og tar imot spørsmål.

Vi avslutter med en enkel lunsj ca. kl. 12:00

Last ned program her.

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene?

Det kan være kostbart og risikabelt å ta i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene.

Enova kommer til seminaret og presenterer støttetilbudene innen landtransport: Elvarebilordningen og støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy og tyngre biogassdrevne kjøretøy, slik som lastebiler, gravemaskiner, hjullastere og dumpere.

  • Enova kan bidra økonomisk, slik at prosjekter lar seg gjennomføre

Dette er et av flere seminarer der Klimapartnere og Klima Østfold jobber i partnerskap. Vi har stor tro på merverdien av samarbeid mellom aktører fra det private næringsliv, offentlig sektor, akademia og interesseorganisasjoner. Skal vi oppnå store resultater må vi tenke stort …

 «Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi fortsatt et eple hver … Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer»