Skip links

Webinar: Fossilfrie maskiner og kjøretøy – erfaringer fra offentlig drift

Webinar: Fossilfrie maskiner og kjøretøy – erfaringer fra offentlig drift

Til: Brukere av maskiner og større kjøretøy i Viken-kommuner, klimakontakter og andre interessenter.
Tid: 19. januar kl. 09:00 – 10:30.
Sted: Webinar. Lenke sendes til alle påmeldte i forkant av arrangementet.

Prosjektene «Test av fossilfrie maskiner» og «Klimarådgivning i anskaffelser» inviterer til webinar om erfaringsdeling med bruk av større fossilfrie maskiner og kjøretøy på elektrisitet og biogass. På webinaret vil innlederne fortelle om sine praktiske erfaringer ved bruk av ulike typer maskiner og kjøretøy i sin driftshverdag. Det blir mulig å stille spørsmål til innlederne.

Del gjerne denne invitasjonen med kolleger i din kommune.

Program:

 • Test av fossilfrie maskiner i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark – tilbud om gratis lån av fossilfrie maskiner og siste nytt v/ prosjektleder Torbjørn Kristiansen
 • Fredrikstad kommune: Driftserfaringer med feiebil- og renovasjonsbiler på biogass
  v/ virksomhetsleder renovasjon og maskinsentralen André Svendsen
 • Lillestrøm Kirkelige Fellesråd: Driftserfaringer med elektriske hjullastere og sitteklippere
  v/ avdelingsleder bygg og anlegg Harald Ringstad
 • Gravferdsetaten, Oslo kommune: Driftserfaringer med elektriske gravemaskiner
  v/ fagarbeider Rune Sem
 • Klimarådgivning i anskaffelser – tilbud om gratis bistand til Viken-kommuner i innkjøpsprosesser
  v/ prosjektleder Erik Gathen

Påmelding gjøres her senest 17. januar. Ved spørsmål, kontakt Erik Gathen erikg@viken.no.

Om arrangørene:

Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» tilbyr gratis utlån av utslippsfrie maskiner og kjøretøy til kommuner og entreprenører med offentlige oppdrag i Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Oslo kommune.
Mer info finnes på prosjektet hjemmeside http://fossilfriemaskiner.no/.

Prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser» tilbyr gratis bistand til Viken-kommuner i planlegging og gjennomføring av anskaffelser- og utbyggingsprosesser.
Mer info finnes på prosjektets hjemmeside https://klimaradgivning.no/.