Skip links

Fagseminar: Biokull i landbruket

Fagseminar: Biokull i landbruket

Fredag 30 oktober arrangerer Norsk Biokullnettverk, Klima Østfold, Norges Bondelag og Jordforeningen fagseminar om biokull for landbrukssektoren. 

Fagseminaret er rettet mot alle som har interesse for, eller er nysgjerrige på hvordan biokull kan anvendes i landbruket.

I løpet av seminaret skal vi gå nærmere inn på hvordan biokull kan bli en del av norsk landbruk og vårt mål er at du ved seminarets vil ha svaret på:

 • Hva biokull er og hvorfor det bør bli en del av gården og norsk landbruk
 • Hvordan biokull kan bidra til økt jordhelse
 • Hvorfor og hvordan biokull kan anvendes innen husdyrproduksjon
 • Hvorfor biokull er et viktig klimatiltak innenfor jordbruket

Dette er med andre ord et seminar du ikke vil gå glipp av.

Påmeldingsfrist 26.10.2020 Meld deg på her.

 Program

 • Velkommen v/ Charlotte Forsberg, Klima Østfold
 • En introduksjon til biokull v/ Alexandra Rassat, Norsk Biokullnettverk
 • Status fra det landbruksrettende biokullprosjektet CarboFertil v/ Daniel Rasse, forsker Norsk institutt for bioøkonomi
 • Biokull som en viktig del av gårdsdriften v/ Edvardt Hamilton, bonde og skogbruker, Hjelmsäter gård, Sverige
 • Biokull, kompost og jordliv v/ Bjørge Madsen, grønnsaksbonde, Skjærgården Gartneri
 • Biokull som en del av norsk husdyrhold v/ Einar Stuve, Oplandske Bioenergi
 • Magi, sirkulærøkonomi og innovasjon i norsk landbruk v/ Reklima
 • Landbrukets klimaplan v/Jarle Bergsjø, næringspolitisk sjef, Norges Bondelag

Diskusjon: Hva skal til for å starte en biokull-revolusjon i norsk landbruk?

Arrangementet vil både arrangeres fysisk og digitalt. På grunn av smittevernshensyn er det begrenset med plasser for fysisk deltagelse og førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Meld deg på her.