Skip links

Verdien av nettverk i godt klimaarbeid

Verdien av nettverk i godt klimaarbeid

Vi inviterer dere som jobber med klima i kommunene i Viken og Oslo til å delta på vår regionale konferanse om klimanettverk, med tilhørende workshop.

Dato: 14. oktober 2020
Tid: 9:00 – 14:00
Sted: Digital konferanse
I forlengelsen av klimakonferansen «Fra mål til handling – praktisk klimaarbeid som funker» arrangerer Viken fylkeskommune i samarbeid med KS Viken og Fylkesmannen i Oslo og Viken en egen digital konferanse for kommunene i Viken og Oslo.

Det er mange problemstillinger i klimaarbeidet, men det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt hver gang. Kanskje er ditt klimaproblem allerede løst? Lokale og regionale klimanettverk gir faglig påfyll og en felles plattform for kunnskapsutveksling.

Hvordan får man verdi ut av nettverkene og hvordan kan man best bidra inn selv? Hvordan starter man et nettverk, og hvordan holder man liv i samarbeidet over tid? I seminaret ser vi på erfaringene fra etablerte nettverk innenfor klima klima spesielt, men også andre fagområder. Hva er viktige barrierer og forutsetninger for å få et nettverk til å være et verktøy i klimaarbeidet?

Meld deg på her.

Foreløpig program

Verdien av nettverk – Hvordan kan de hjelpe oss?
•    Verdien av nettverk, OsloMet ved Gro Sandkjær Hanssen
•    Klima Viken, Viken fylkeskommune
•    Klima Østfold, Viken fylkeskommune
•    Klimapartnere, Viken fylkeskommune
•    Klimanettverk Hallingdal, Gol kommune

Workshop – Nettverk som verktøy
•    Erfaringsutveksling om hva som må gjøres for å få på plass et velfungerende nettverk
•    Klima Viken – Hvordan skal nettverket bygges opp

Smittevernstiltak vil bli ivaretatt. Det er særskilt viktig at forfall meldes, slik at deltakerlister kan holdes oppdaterte med tanke på smittesporing. Koronasituasjonen nasjonalt/lokalt kan medføre endringer.