Skip links

Frokostseminar: Hvordan kan norske kommuner bidra til utslippskutt i landbruket?

Frokostseminar: Hvordan kan norske kommuner bidra til utslippskutt i landbruket?

Tid: 16. november kl 08.00
Sted: Digitalt / Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 Oslo

Jordbruket i Norge har inngått en klimaavtale med staten som sier at næringen skal kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. For å følge opp avtalen utformet næringen Landbrukets klimaplan, som er en oversikt med tiltak som kan kutte utslipp i tråd med forpliktelsen. Jordbruket har selv ansvar for å gjennomføre tiltakene, men kommuner og fylkeskommuner kan bidra med å legge til rette for klimaomstillingen.

Dette frokostseminaret er en lansering av veilederen Klimaarbeid i landbruket – Tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner, med fokus på gode eksempler på tiltak som har blitt gjort i norske kommuner og fylkeskommuner.

Les veilederen her: https://kunde.kilde.no/bondelaget/klimaarbeid-i-landbruket/

Veilederen er utformet av Norges Bondelag og inneholder forslag til tiltak som kommuner og fylkeskommuner kan gjøre for å legge til rette for klimaarbeid på gårdsnivå. Den er rettet både mot kommunen, fylkeskommunen, bønder og andre samarbeidspartnere, og skal kunne benyttes som et hjelpemiddel og verktøy i klimaarbeidet lokalt.
Seminaret/webinaret er både tilgjengelig fysisk på Landbrukets hus og digitalt:

– Påmelding for fysisk deltakelse med frokost fra klokka 8 kommer her:
https://surveys.enalyzer.com?pid=nepb4m8q
– Webinaret vil bli tilgjengelig for streaming her:
https://youtube.com/live/9fyvKc5ozxE?feature=share

Program:
08:00: Frokost på Landbrukets Hus
08:30: Velkommen, Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag
08:35: Presentasjon av tiltakshefte: Klimaarbeid i landbruket – tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner, Egil Chr. Hoen, Først nestleder i Norges Bondelag
08:45: TBA
08:55: Tilrettelegging for gårdsbiogass på Jæren, Peter Willmann, Klepp kommune
09:05: Støtte til bruk av klimakalkulator og god agronomi, Kari Mostad, Voss Herad
09:15: KlimaVest – Redusert klimaavtrykk fra vestlandsjordbruket, Lene Vangberg Monsen, Klimakoordinator i Vestland
09:25: Lokalt Bionova – klimafond for landbruket, Torunn Engebretsen Hoel, Lillestrøm kommune
09:35: Produksjon og bruk av biokull, Jan Egil Gjerseth, Sandnes kommune
09:45: Hvordan sikre godt samarbeid mellom fagområdene klima og landbruk?, Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken
09:55: Oppsummering, Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag
(Det kan komme endringer i programmet)

Vel møtt!