Skip links

Solstrøm og lagring på nærings- og industriområder

Solstrøm og lagring på nærings- og industriområder

For:

  • Mulige leverandører av solceller, lagringsløsninger og styring i næringsbygg og industri, både til enkeltkunder og næringsparker.
  • Nærings- og industriaktører på Øra, i Fredrikstad og omegn

Tid:     12. oktober 2023 kl. 08:45 – ca. 14:00 (avhengig av antall påmeldte).
Kaffe fra 08:15.

Sted: Fredrikstad kino. Nygaardsgata 16, 1606 Fredrikstad

Arrangører av seminaret:

  • Prosjektene Klimasats Øra og Industriell Symbiose, ved Fredrikstad kommune, Klima Østfold, NORSUS og NCCE
  • Solenergiklyngen

Påmelding: Endelig program og påmeldingslenke kommer snart på denne nettsiden.

I dette seminaret vil leverandører av solceller, lagringsløsninger og styring til næringsbygg og industri presentere sine løsninger for industribedrifter i Fredrikstad og omegn. Målet er både å informere og å senke terskelen for at Fredrikstad-bedrifter installerer sol- og lagringsløsninger, samt avdekke om løsninger for næringsparker som kan passe på Øra.


Informasjon til mulige leverandører av solceller, lagringsløsninger og styring:

Flere industribedrifter i Fredrikstad er interessert i solstrøm og lagring. Noen er interessent i enkeltløsninger for sin bedrift, og andre er interessert i å gå sammen om løsninger på tvers i næringsparker. Gjennom arrangørprosjektene skal det anbefales konsepter for helhetlig energisystem på Øra, og med dette seminaret starter vi med solenergi kombinert med lagring.

Dersom din bedrift kan levere solstrøm og/eller lagringsløsninger rettet mot enkeltbedrifter og/eller næringsparker håper at dere vil komme og presentere deres løsning for industribedrifter 12. oktober på Fredrikstad kino.

Antall påmeldte som ønsker å presentere sine løsninger vil avgjøre antall minutter hver leverandør vil få til å presentere sin løsning. Dere vil få informasjon om dette noen dager i forkant av seminaret.

 

Informasjon til Øra-aktører:

Gjennom arrangørprosjektene skal det anbefales konsepter for helhetlig energisystem på Øra, og med dette seminaret starter vi med solenergi kombinert med lagring.

Vi ser for oss tre mulige oppfølgingsspor etter seminaret for Øra-aktører:

  • Det er interesse for videre å utforske næringsparkløsninger fra leverandørene. Vi oppretter en arbeidsgruppe som utarbeider en kravspesifikasjon og konkretiserer videre
  • Det er interesse for å samarbeide på Øra, men utenom leverandørenes felleskonspeter, vi rigger prosjekt
  • Det er ikke interesse for felleskonsepter og vi legger ballen død – og håper at mange installerer på egenhånd

 

Logoremse Klima Østfold, Solenergi klyngen, Fredrikstad kommune, NCCE, Norsus