Skip links

Webinar: Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?

Webinar: Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?

Målgruppe: Kommuner, regnskapsførere, skogbruksledere

Klimasmart skogbruk-serien arrangerte webinar 7. mars, der tema var skogfond, skatt og hvorfor dette er viktige verktøy for å oppnå et klimasmart skogbruk.

Skogfond er en viktig rammebetingelse for skogbruket og skogeieren, og et verktøy for å oppnå et klimasmart skogbruk.

Hvordan fungerer ordningen, og hva er effekten av skogfond, tilskudd og skatt? Og hvordan kan du formidle skogfond på en enkel måte?

Lær om:

  • Hva skogfond kan brukes til
  • Tiltak med direkte og indirekte klimaeffekt – kan aktiv bruk av skogfond bidra til å redusere risiko i framtidsskogen?
  • Hva skal til for økt avsetning til og bruk av skogfond hos enkelte skogeiergrupper
  • Hvordan skattesystemet er bygd opp
  • Skattenivået hos ulike skogeiergrupper og mva regler
  • Effekten av skogfond, tilskudd og skatt for de ulike skattekategoriene
  • Hvordan være en god rådgiver for skogeier
  • Aktuelle verktøy

Presentasjoner fra kurset

Kursholdere: Skogkurs og Skogselskapet i Oslo og Akershus

Les mer om de kommende kursene i Klimasmart skogbruk-serien.