Skip links

Studietur : Biokullsatsning i Trøndelag & deltakelse på Agritech Nordic

Studietur : Biokullsatsning i Trøndelag & deltakelse på Agritech Nordic

Mære landbruksskole har etablert landbrukets klima- og energisenter som vi tror kan være av interesse for naturbruksskolene å lære mer om Landbrukets klima og energisenter | FoU-miljø, landbruksnæring og næringsliv regionalt og nasjonalt (klimalandbruk.no). Vi vil også møte representanter fra andre skoler i fylket. Vi vil bli tatt i mot på Mære landbruksskole ( Mære landbruksskole (trondelagfylke.no)) og programmet for dag 1 vil foregå der. Dag 2 kan de som ønsker å delta på AgriTech Nordic (AgriTech Nordic) på Mære dra dit, de andre deltar på program i Trondheim sentrum.

Hold av datoen og vi sender straks ut en påmeldingslenke for å finne ut hvor stor interesse det er for å lære mer om biokull og se det siste innen Agritech.

Deltakerne må selv ta seg til Trondheim, og vi vil arrangere transport fra sentrum/Værnes og videre til Mære landbruksskole.

Vi sender ut påmeldingslenke til påmelding og estimert pris for dagene. Deltakerne betaler overnatting og prosjektet betaler transport og noe beverting.

Foreløpig program:

Tirsdag 21. juni

09.00 – Oppmøte Mære landbruksskole & Omvisning og presentasjon av Klima og energisenteret v/Utviklingsleder Tove Hatling Jystad, Mære landbruksskole

eller: 10.00 – Agritech Mære åpner

11.30 – Lunsj

12.30 – Biokull : presentasjon av ulike prosjekter Carbo Fertil, Restore v/ Forsker Adam O Toole, Nibio

14.00 – Pause

14.15 – Om pyrolyseanlegg og prosjektering av anlegg på Mære v/ Tove Jystad

15.00 – Biokullsatsninger og prosjekter på Val vgs og Nord universitet v/ Prosjektleder Halvor Mortensen, Val FoU AS, Faggruppeleder Geir Næss, Nord universitet & Universitetslektor Hege Overrein

16.00 – Avsluttende kommentarer & avreise til hotel med felles buss (for de som deltar på Agritech Mære).

19.00 – Middag med gjester

Onsdag 22.juni

08.00 – Frokost

09.00 – Oppmøte på Jordpro og presentasjon av prosjektet – Erfaring fra Pyregg-pyrolyseanlegg og komposteringsanlegg v/ Daglig leder Terje Helmersen

12.00 – Biokull ved beplantning, karbonsink, sertifisering og markedsoversikt v/ Forskningsleder Kathrin Weber,SINTEF

13.30 – Statsforvalteren i Trøndelag: Besøk på en gård eller demofelt v/ Anders Mona

15.23 – Ettermiddagstog til Oslo / Buss Værnes