Skip links

Kurs: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Kurs: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Share

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus inviterer vi i til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk.

Tid: 17.00 – 21.00

Tirsdag 8. mars – Tomb vgs

Onsdag 9. mars – Hvam vgs

Torsdag 10. mars – Buskerud vgs

Det vil bli gjennomgang av metodikk for energikartlegging, alternative fornybarløsninger, økonomi og hvordan søke støtte. Praktiske eksempler og erfaringer fra ulike produksjoner vil bli presentert.

Disse kursene vil være åpne og gratis for alle interesserte bønder i Viken. Enkel bevertning og mulighet for digital deltakelse.

Mer informasjon og fullstendig program kommer.

Påmelding: