Skip links

Kurs: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Kurs: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Solli Bioenergi AS og Bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus inviterer vi i til kurset «Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk. Solli Bioenergi AS gjennomfører kurset og står for det faglige innholdet.

Fysisk arrangement med middagsservering. Mulighet for digital deltakelse torsdag 10. mars.

Påmelding senest 5.mars.

Tid: 17.00 – 21.15

Tirsdag 8. mars – Tomb vgs – Last ned program.

Onsdag 9. mars – Hvam vgs – Minimesse med en rekke leverandører med løsninger innenfor fornybart –  NB! Minimessen åpner kl 16.00

Last ned program.

Torsdag 10. mars – Buskerud vgs – Mulighet for digital deltakelse på denne datoenLast ned program.

Program:

17:00 – Middagsservering

17:30 – Velkommen v/ Prosjektleder Charlotte Forsberg og representant fra Bondelaget.

17:40 – Landbruk og energi: Kostnadsbildet for bønder – energi kan gi verdiskaping i landbruket. Den mest miljøvennlig energien er den vi ikke bruker v/ Energirådgiver Martin Solli, Solli Bioenergi AS

17:55 – Energikartlegging av bønder i Viken: Deltakere og energibruk, eksempel på tiltak, energipriser og forutsetninger, beregninger av inntjeningstid og nåverdi, og potensiale for utslippskutt v/ Energirådgiver Leidulf Husjord, Solli Bioenergi AS

18:15 – Pause

18:30 – Biogass i landbruket: Klimagevinsten, gjødselgevinsten, og løsninger og økonomi v/ Rådgiver Øyvind Halvorsen

18:50 – Solenergi i landbruket: Solceller og solvarme, produksjonsprofil, dag og år,  økonomi og løsninger v/ Energirådgiver Martin Solli, Solli Bioenergi AS

19:15 – Pause

19:30 – Biovarme i landbruket: Flis, pellets og ved, eksempler og priser v/ Rådgiver Håvard Midtskogen, Skogselskapet Oslo og Akershus

20:00 – Gode løsninger med vannbåren varme: Energikvalitet, strøm, høy og lavtemperert varme, Delta T og overflate bestemmer effekten, varmetap, og varmepumper i vannbårne anlegg v/ Energirådgiver Leidulf Husjord, Solli Bioenergi AS

20:15 – Pause

20:30 – Innovasjon Norge: Virkemidler for landbruket, søknadsprosess og rådgivning v/ Solli Bioenergi

20:40 – Hvordan følge opp energibruken: Hvorfor og hvordan? v/ Energirådgiver Leidulf Husjord, Solli Bioenergi AS

20:55 – CO2-priser i EU: EUs planer og prisutvikling på CO2, karbonlagring i landbruket v/ Energirådgiver Martin Solli, Solli Bioenergi AS

21:15 – Avslutning og vel hjem v/ Charlotte Forsberg

Annen informasjon:

Vi starter kvelden med middagsservering. Hvis du blir forhindret i å delta, vennligst gi rask beskjed.

Påmelding senest 5.mars.

Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Charlotte Forsberg på charlottf@viken.no.

Påmelding:

Påmeldingen er nå stengt.