Skip links

Webinar: Fossilfrie korntørker

Webinar: Fossilfrie korntørker

Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette?

Hovedtema: Mobile og stasjonære korntørker – Hvilke muligheter finnes?

Webinaret er gjennomført. Se opptak og last ned presentasjoner her.

Program:

9:00 – Velkommen med Charlotte Forsberg, Klimasmart landbruk Østfold
Kornprogrammet i Akershus/Buskerud/Østfold, ved leder Simen Solbakken

09.10 – Kort om investeringsstøtte og søknader
Hans Marius Brandstorp, Innovasjon Norge

09.20 – Fossilfrie energiløsinger for korntørker. Hvilke alternativer finnes? Investerings- og lønnsomhetsbetraktninger.
Lars Kjuus, rådgiver
Norsk landbruksrådgivning Øst

09.50 – Pause

10.00 – Mobile, fossilfrie energiløsninger. Hvilke muligheter er det nå?
Håvard Midtskogen, daglig leder Skogselskapet Oslo Akershus

10.15   Vi drar på besøk
–  Filminnslag fra Jens Otterstad, Rygge. Mobil varmluftstørke LandriTherm 150 kW portabel flisfyrt levert fra Grønt Maskin AS
Spørsmål til Jens Otterstad og  Grønt Maskin AS
–  Filminnslag fra Åshild Bang, Skollerud gård, Hønefoss.  Flisfyringsanlegg til korntørke, verksted, lager og bolighus
Spørsmål til Åshild Bang
–  Filminnslag fra mobil pellesfyr, Vänerpannan på Kalnes vgs, Sarpsborg
Spørsmål til Petter Hermansen , eventuelt Vänerpannan

11.15    Avsluttende kommentarer

Del gjerne invitasjonen!

Spørsmål kan stilles til Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold.

«Smittevernstiltak vil bli ivaretatt. Det er særskilt viktig at forfall meldes, slik at deltakerlister kan holdes oppdaterte med tanke på smittesporing. Koronasituasjonen nasjonalt/lokalt kan medføre endringer.»