Skip links

Webinar: Er biokull lønnsomt?

Webinar: Er biokull lønnsomt?

Torsdag den 12. mai arrangerer Klimasmart landbruk Viken og Interreg-ØKS prosjektet Skritt mot klimanøytralt landbruk webinaret hvor vi setter søkelyset på «Er biokull lønnsomt?

Vi ønsker å gi et bredt perspektiv på økonomi, lønnsomhet og inntektsmuligheter for landbruket i biokullbransjen. Tre foredragsholdere vil gi et innblikk i hvordan de tenker rundt ulike perspektiv av lønnsomhet. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til ekspertene.

Adam O’Toole, forsker på NIBIO og en av forfatterne av rapporten ”Effekt av biokull i planteproduksjon, gjødsellager og husdyrproduksjon”. Du finner rapporten her: https://hdl.handle.net/11250/2985223.

Marc Puig von Friesen, rådgiver i Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning i Skåne, vil gi et rådgiverperspektiv på lønnsomhetskalkylen og tips på hva man skal tenke på når man starter med biokull.

Edvard Hamilton, Hjelmsäter Egendom, er en aktiv gårdbruker og produsent av biokull. Med stor erfaring og omfattende nettverk vet han hva som kreves for å få god økonomi som biokullprodusent.

Når? 12. mai 2022, klokken 11.30-13.00

Hvor? Digitalt via Microsoft Teams

Påmelding: https://forms.office.com/r/ftLyCkUQgV

Webinariet er gratis å delta på.

Om prosjektet «Steg mot et mer klimanøytralt landbruk»

EU-prosjektet samler naturbruksskoler, gårdbrukere og bransjeorganisasjoner i utviklingen mot en grønn økonomi. Prosjektet viser ny og tilgjengelig teknikk, skaper interesse for biokull, og videreutvikler utdanningen for framtidens gårdbrukere.

Les mer om projektet: https://agrovast.se/eu-projekt/steg-mot-ett-mer-klimatneutralt-lantbruk/