Skip links

Viken og klima; Ny landbruksstrategi Viken, handlingsplan for skogbruk Oslo og Viken og virkemidler næringsutvikling

Viken og klima; Ny landbruksstrategi Viken, handlingsplan for skogbruk Oslo og Viken og virkemidler næringsutvikling

Webinar – tirsdag 16. mars 2021

Klokkkeslett 13 – 15

Viken og klima;  Ny landbruksstrategi Viken, handlingsplan for skogbruk Oslo og Viken og virkemidler næringsutvikling

I dette webinaret vil du få en presentasjon av landbruksstrategien til Viken fylkeskommune, som snart skal ut på høring. Statsforvalteren i Oslo og Viken har en fersk handlingsplan for skogbruk som blir presentert. I fylkeskommunen er det ulike tilskuddsordninger for næringsutvikling, vi gir deg en siste oppdatering på disse.

Målgruppe:

Ansatte i kommunene som arbeider med landbruk, klima og næringsutvikling, politikere og andre interesserte

Program:

13.00-1310        Velkommen til webinar ved landbrukdirektør Nina Glomsrud Saxrud, Statsforvalteren i Oslo og Viken

13.10-13.45       Viken fylkeskommunes landbruksstrategi skal ut på høring våren 2021. Hva er satsningsområdene? Ved rådgiver Camilla Winterseth, Viken fylkeskommune

13.45-13.50       Spørsmål

13.50-14.00       Pause

14.00-14.30       Handlingsplan for skogbruk 2021-2025 er klar. Hva inneholder denne? Ved seksjonssjef Helge Nordby, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Last ned Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 her.

14.30-14.40       Spørsmål

14.40-14.55       Viken fylkeskommunes midler til næringsutvikling og innovasjon ved seniorrådgiver Bjørn Horten

14.55-15.00       Avsluttende kommentarer ved Nina Glomsrud Saxrud

 

Meld deg på her.

Påmeldingsfrist 15. mars