Skip links

Webinar 4. mai : Skogbruksforvaltning og klima

Webinar 4. mai : Skogbruksforvaltning og klima

4. mai. I nært samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken samler vi et knippe interessante foredragsholdere til å belyse skogbruksforvaltningens viktige rolle i klimaarbeidet. Webinaret retter seg mot kommunale klimarådgivere, men er åpent for alle med interesse for tema.

 

Program:

10.00 – Velkommen v/Reidar Kaabbel, Våler-ordfører og i Klima Østfolds arbeidsutvalg

10.05 – Introduksjon til dagens webinar v/ordstyrer

10.10 – Skog og klima – næringens perspektiver rundt optimal skjøtsel og virkemidler v/Ida Aarø, rådgiver Norges skogeierforbund

10.35 – Fylkeskommunens rolle ovenfor skogbruket v/Janne Buhaug, leder  Distrikts- og regional næringsutvikling, Viken fylkeskommune

Pause

11.00 – Føringer og  støtteordningene i skogbruket: Lokalt og nasjonalt v/Andreas Bostad Thaule, Statsforvalteren i Oslo og Viken

11.20 – Innovasjon Norge og støtteprogrammene – Dagens ordninger og hvordan legges føringene?  v/Olav I. Moe, seniorrådgiver Innovasjon Norge

11.35 – Kommuneskogen: Aurskog-Hølands arbeid med å koble skogbruksansvar med klima v/Miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng, Aurskog-Høland kommune

11.50 – Avsluttende kommentarer

Spørsmål rundt webinaret kan rettes til Prosjektleder Charlotte Forsberg, charlottf@viken.no

Meld deg på i lenka under, og du vil få tilsendt en lenke til webinaret dagen før.

Meld deg på her.