Skip links

Fagdag: Fossilfrie korntørkere

Fagdag: Fossilfrie korntørkere

Share

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til fagdag omfossilfrie korntørker og lagring av korn tirsdag 19. november.

Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette? Det blir presenterte både mobile og stasjonære korntørkeløsninger. Det vil bli demonstrasjon av mobile løsninger ute på Kalnes.

Møt opp på Kalnes vgs kl 0930.

Dette blir en fagdag hvor vi kombinerer fagforedrag inne på Kalnes vgs og studietur til ulike gårder i området.

Last ned presentasjoner fra fagdagen:

Spørsmål kan stilles til Prosjektleder Charlotte Forsberg, Klimasmart landbruk Østfold, epost [email protected]

Program: