Skip links

Opptak av seminar: Hvordan bestille og gjennomføre klimavennlige byggeprosjekter

Prosjektet vårt Klimarådgivning i anskaffelser har sammen med Entreprenørforeningen bygg og anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) gjennomført 6 seminarer for kommuner i Østfold og Akershus om hvordan bestille og gjennomføre klimavennlige byggeprosjekter. I denne artikkelen finner du:

  • Opptak fra ett av seminarene
  • Nedlastbare presentasjoner
  • Programmet

 

Om seminarene

På seminarene ble det gitt svar på hvilke klimakrav offentlig byggherre kan stille til entreprenør, og hvilke som gir størst utslippsreduksjon per krone. Og hvilke grønne krav bør du alltid kunne stille, og hvordan høyne ambisjonene uten å miste kontroll?

Konkrete bygningsmessige tiltak ble presentert i form av en ny veileder og vi fikk høre erfaringer fra entreprenørbransjen om å levere på klimatiltak.

Veilederen finnes i sin helhet på EBAs hjemmesider.

Seminarene har vært et bredt samarbeid mellom EBA, Grønn Byggallianse, DFØ, KS, Viken fylkeskommune og Klima Østfold.

 

Opptak

 

Presentasjoner til nedlastning

 

Program

Velkommen
Desiré Helén Craggs, leder for utvalg miljø og teknikk Sarpsborg kommune

 

Dette er status og slik kutter vi klimautslipp
Morten Nordskag, Grønn Byggallianse

Bygge- og anleggsbransjen har med rette blitt kalt “Den glemte klimakjempen”. Utslippene fra bransjen er store, og potensialet for å kutte likeså. Grønn Byggallianse presenterer status for utslipp og veien videre herfra. 

 

Vi både vil og kan – byggenæringen som svar på det grønne skifte
Lasse Johansen, administrerende direktør Solid Entreprenør AS

Entreprenørene ønsker at klima prioriteres i offentlige byggeprosjekter og oppfordrer byggherrene til å være ambisiøse. For å få til dette kreves tett dialog. Entreprenørene står klare til å levere.

 

Kostnadseffektive klimakutt – hva lønner seg og hvordan bør du gå frem?
Rolf Hagen, daglig leder Context AS

Helt ny veileder for klimagassreduksjoner i bygg vil bli gjennomgått. Veilederen er den første som vil gi svar på hvilke klimaeffekt har ulike tiltak, hva som kan gjennomføres uten merkostnader og hva hvilke tiltak gir størst utslippskutt per krone.

Veilederen er et resultat av et bredt samarbeid mellom mange aktører i bransjen og vil være en ressurs for alle ved implementering av klimatiltak i alle byggeprosjekter.

 

Slik gjorde vi det – det kan du også
Odd Erling Henriksen, prosjektleder Sarpsborg kommune. Espen Andreassen og Erik Keller, prosjekteringsledere NCC

Entreprenør og byggherre vil dele sine erfaringer fra prosjektering og bygging av det klimaambisiøse prosjektet nye Sarpsborg bibliotek. Vi får høre om hvilke tiltak ble gjennomført og hvordan løste man praktiske utfordringer.

 

Bruk av samspill for å lykkes med grønne anskaffelser
Kjell-André Honerud, advokat og partner Marstrand Advokatfirma AS

Tidlig dialog og involvering av entreprenør vil gi gode forutsetninger for å realisere klimatiltak i byggeprosjekter. Ny samspillveileder vil bli presentert.

 

Verktøy for å anskaffe klimavennlige byggeprosjekter
Thomas Storfjord, seniorrådgiver DFØ

Anskaffelsesprosesser spiller en nøkkelrolle for å kunne realisere bærekraftige og klimavennlige byggeprosjekter. DFØ vil vise konkrete verktøy som kan benyttes av kommuner for å sikre klimavennlige byggeprosjekter.