Skip links

Kan kutte både utslipp og pris

Nå kan kommunene i Østfold og Akershus lære hvordan man både reduserer klimautslipp og kutter kostnader når skoler, barnehager eller pleiehjem bygges.

Jo, det er fullt mulig, slår prosjektleder Erik Skarshaug Gathen i Klima Østfold Viken og direktør Ole Henrik Ystehede i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), fast.

Sammen med Kommunenes Sentralforbund (KS), DFØ og Grønn Byggallianse inviterer de kommunene i Østfold og Akershus til gjennomgang av to ferske veiledere. Den ene tar for seg kost-nytte både i CO2-utslipp og kostnader, den andre tar for seg valg av kontraktsform. Mandag denne uken var Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Enebakk samlet i Ski. Onsdag kommer Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Aremark og Hvaler i samme ærend til fylkeshuset i Sarpsborg.

Stikkord er rett valg av materialer, dialog med markedet om krav man bør sette og god tid til planlegging. I tillegg bør entreprenørene involveres tidlig i de mer ambisiøse byggeprosjektene.

Byggenæringen står for 15 prosent av utslippene i Norge. Skal vi nå målene i Paris-avtalen er vi nødt til å være bevisste både på hva vi bygger, hvor vi bygger det og hvordan vi bygger. Det er særlig det siste vi adresserer her, sier Skarshaug Gathen.

«Veileder for klimagassreduksjoner for formålsbygg» er utviklet av de nevnte organisasjonene i samarbeid, og kvalitetssikret av næringens egne kalkulatører og miljøfolk. I tillegg er det utviklet en veileder for samspill mellom byggherre og entreprenør, med anbefalinger for valg av entrepriseform.

Samlet sett vil disse to veilederne ruste kommunene godt for å bestille grønt, og til å utnytte mulighetsrommet i vår næring. Riktig brukt er bygge- og anleggsnæringen en av de viktigste løsningene vi har for å bekjempe klimagassutslipp, sier Ystehede.

Hvem passer det for?
Det er særlig ledere og prosjektansvarlige i kommunenes byggherreavdelinger innføringen i veiledere passer for, men også politikere er velkomne for å lære om potensialet som ligger i klimabevisste bygge- og anleggsansvarlige. Hvert seminar, til sammen seks i tallet, avsluttes også med en drøy halvtimes samtale mellom kommunene og entreprenører for å drøfte hva de kan få til lokalt.

Slike samtaler er viktige. Dette handler om å få mest mulig klimanytte for pengene. Vi må ha felles virkelighetsforståelse og være enige om virkemidlene. Det krever tett dialog, sier Skarshaug Gathen og Ystehede.

Flere samlinger
I tillegg til de to nevnte samlingene i Ski og Sarpsborg, er Råde, Moss, Våler og Vestby invitert til Verket Scene i Moss fredag. Mandag 24. april er det Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal sin tur på Quality Hotel Olavsgård, mens Indre Østfold, Skiptvedt, Marker og Rakkestad samles dagen etter på Scandic Brennemoen på Mysen. Samlingene avsluttes 5. mai på Lillestrøm med Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Aurskog-Høland.

Presse
Det er anledning for presse å delta på samlingene, som varer fra kl. 09.00 til 12.15 For info. eller ytterligere kommentarer, ta kontakt med prosjektleder i Klima Østfold Viken, Erik Skarshaug Gathen på tlf. 93490331, erikg@viken.no eller
direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold, Ole Henrik Ystehede på tlf 98260573, ohy@eba.no