Skip links

TREASoURcE vil installere stasjonære batterisystemer for energilagring ved Rudskogen

Rudskogen Motorsenter. Foto: Thomas Engeset 

Som del av det fireårige sirkulærøkonomiprosjektet TREASoURcE skal det installeres stasjonære batterisystemer (Battery Energy Storage System, BESS) med brukte elbilbatterier ved to demonstrasjonsanlegg i Norge og Finland sommeren 2023.

Disse demonstrasjonsanleggene vil øke kunnskapen om gjenbruk av batterier, hvordan de fungerer i praksis og hvordan stasjonære batterier kan brukes til å balansere behovet for elektrisitet. Målet er å gjøre markedet og teknologien mer modne.

Demonstrasjonsanleggene skal installeres på Rudskogen Motorsenter i Østfold, Norge, og det kommunale bygget Lempäälähuset (‘Lempäälä-talo’) i Lempäälä, Finland. I tillegg er en tredje lokasjon under vurdering for installasjon i andre halvdel av 2023. Pilotprosjektet ledes av forskningsinstituttet SINTEF og batterisystemene leveres av det norske batteriselskapet ECO STOR AS.

Det er flere økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler ved denne typen BESS. Systemet vil lagre overskuddsenergi fra solcellepaneler, som kan brukes til å redusere effekttopper for anlegget. Systemet kan flytte energiforbruket for å redusere energikostnaden og bidra til å stabilisere strømnettet. Fra et miljøperspektiv vil gjenbruk av elbilbatterier redusere miljøpåvirkningen fra systemet og spare kritiske mineraler og andre naturressurser ved å utvide levetiden til batteriene.

Rudskogen er et stort motorsportsenter, og ble i 2005 valgt som hovedanlegg for motorsport i Norge. Anlegget gjennomgikk en stor oppgradering i 2011. Det blir for tiden gjort betydelige investeringer i anleggets bygningsmessige infrastruktur inkludert installasjon av solceller, noe som vil øke kvaliteten på anlegget betraktelig. De nye bygningene er under oppføring og vil være i drift fra høsten 2023. Batterianlegget på Rudskogen vil ha en kapasitet på 120 kWh og effekt på 60 kW.

“Rudskogen Motorsenter ønsker å velge gode og bærekraftige løsninger i forbindelse med utvidelse og elektrifisering av anlegget. Dette vil tilrettelegge for fremtidig elektrifisering av sporten,” sier Bård Mikkelsen, styreleder i Rudskogen Motorsenter AS. Et samarbeid med Viken Fylkeskommune er i gang for å få sertifisert anlegget som Miljøfyrtårn, dette forventes å være på plass i mai 2023.

Bilde av Rudskogen Motorsenter. Fugleperspektiv.

Rudskogen Motorsenter. Foto: Thomas Engeset 

Om TREASoURcE

TREASoURcE er et initiativ som er finansiert av den Europeiske Union under forsknings- og utviklingsprogrammet Horizon Europe med et totalbudsjett på 9.99 millioner Euro.

Det fireårige prosjektet (2022-2026) blir koordinert av det tekniske forskningssenteret VTT i Finland, og konsortiet består av 17 partnere fra seks europeiske land. Partnerorganisasjonene inkluderer fire forskningsorganisasjoner og universiteter: VTT, SINTEF, SDU, TalTech; syv byer og regioner: Forum Virium Helsinki, EcoFellows Ltd, Business Tampere, Viken Fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Tallinn by, Tartu By; en fagforening for primærnæringer: MTK; to små og middels store selskaper: GreenDelta, CLIC Innovation; samt tre industrielle partnere: Topsoe, Polyfuels Group AB og ECO STOR.

Prosjektets nettside: https://treasource.eu/