Skip links

Presentasjoner og video fra «Bygging i tre som klimatiltak»

 

Se videopptak av foredragene og last ned presentasjoner fra seminaret:

 • Materialvalg på ulike plannivåer – Bjørn Lier, Trebruk

Last ned presentasjon

 • Klimaeffekt og potensiell gevinst i byggebransjen – Bård Solem, Eggen Arkitekter

Last ned presentasjon

 • Still krav og dokumentasjon – Det er mulig – Eivind Selvig, Civitas

Last ned presentasjon

Parallellsesjon 1: Fra kommuner til kommuner: Erfaringer med massivtrebygg

 • Klimasats-prosjektet og dagens Klimasatskriterier – Guro Nereng, Klima Østfold

Last ned presentasjon

 • Erfaringer fra Halden kommune – Bjørn Marius Sørensen og Arne Eikre, Halden kommune

Last ned presentasjon

 • Erfaringer fra entreprenør – Øyvind Harridsleff, Solid Entreprenør

Last ned presentasjon

 • Erfaringer fra Hobøl/Trøgstad kommune – Siri Søreng, Trøgstad kommune

Last ned presentasjon

 • Erfaringer fra Rakkestad kommune – Jon Ådalen, Rakkestad kommune

Last ned presentasjon

Parallellsesjon 2: Materialvalg som en del av tiltakene mot lavutslippssamfunnet

 • Bærekraftige materialer og gevinst ved bruk av tre – Bård Solem, Eggen Arkitekter

Last ned presentasjon

 • Hvordan kan byggherrer, entreprenører og byggmestere dokumentere miljøeffektene ved å bygg med tre – Eivind Selvig, Civitas

Last ned presentasjon

 • Samfunnsutvikling og fortetting i Fredrikstad – Espen Eggen, Fredrikstad kommune

Last ned presentasjon

 • Våre strategier for klima- og miljøvennlige materialvalg – Kjersti Folvik, Aspelin Ramm

Last ned presentasjon

 • Klima- og miljøambisjoner i Værste eiendom – Trond Delbekk, Værste eiendom

Last ned presentasjon