Skip links

Ledig stilling: Rådgiver innen klimaløsninger i anskaffelser

To-årig prosjektstilling: Klima Østfold og Østfold fylkeskommune  søker etter rådgiver i en to-årig prosjektstilling for å jobbe med klimaløsninger i offentlige anskaffelser. Prosjektet skal bidra til å realisere offentlige anskaffelser av klimaløsninger i Østfold og Vestfold, med hovedvekt på kommunenes egne kjøretøy og tjenester eller varekjøp der transportutslipp er vesentlige.

Gå til Østfold fylkeskommunes utlysning og søknadsskjema her.

Arbeidssted

Østfold fylkeskommune, Samfunnsplanavdelingen, seksjon klima-, vann og landbruk.
Kontorplassering er på fylkeshuset i Sarpsborg.

Type ansettelse

To-årig engasjement i 100 % stilling.

Mer om stillingen

Du vil, i samarbeid med kollegaer fra Klima Østfold og Østfold fylkeskommune innen både klima og innkjøp, tilby kompetanse om klimaløsninger i konkrete anskaffelsesprosesser til kommunene og fylkenes virksomheter. Prosjektet har etablert et samarbeid med Difi (Direktoratet for IKT og forvaltning) om handlingsrommet innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og miljøkrav.
I dette prosjektet samarbeider vi også med Vestfold Klima- og Energiforum.

Andre viktige oppgaver for stillingen vil være:
– Kartlegge kommuners planer for kjøretøyanskaffelser og andre anskaffelser med stor klimapåvirkning
– Bistå innkjøpere og bestillere i planleggingsfasen og i rapportering og dokumentasjon av anskaffelser
– Gjennomføre flåteanalyse og behovsanalyser til brukerne (opplæring vil gis), bistå med kostnadsberegninger
– Planlegge og gjennomføre samlinger og aktiviteter for å heve kompetansen og utvikle samarbeidet mellom innkjøpere og klima- og miljøfagansatte i kommunene og fylkeskommunene
– Dokumentere og kommunisere erfaringene i samarbeid med Klima Østfolds kommunikasjonsrådgiver
– Bistå i andre oppgaver i avdelingen som ligger i grensesnittet mellom innkjøp og klima

Til stillingen stilles det krav til minst 3-årig relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå

Kompetanse som er ønskelig til stillingen er blant annet:
– Ha kompetanse om klimaløsninger innen transport og kjøretøy og gjerne også bygningsmaterialer
– Har gode samarbeidsevner og interesse for å lære nye ting
– Kunnskap om eller erfaring med offentlige anskaffelsesprosesser er en fordel
– Beherske norsk og ha gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen:
– Seksjonssjef Tyra Risnes, tlf. 97 61 97 21

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknadsfrist

26.februar 2018.