Skip links

Se opptak av webinar om biokull, karbonkreditter og CO2 avgifter i Skandinavia

Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterte 8.mai til webinar om biokull, karbonkreditter og CO2-avgifter.

I dette første, av tre webinar, fikk deltakerne lære om karbonkreditter med biokull og CO2-avgifter i landbruket. Det sistnevnte er allerede høyst aktuelt for danske landbrukere, men kommer mest sannsynlig å bli et aktuelt tema også i Sverige og Norge relativt snart. Webinaret ble gjennomført på tre skandinaviske språk.

Rapport:

  • Analyse af mulighederne for at forretningsgøre CO2 lagring i biokull – Last ned rapport

Program

  • Klimasmart landbruksprosjektet – Charlotte Forsberg, prosjektleder Østfold fylkeskommune – Last ned presentasjon
  • Kort introduksjon om biokull – Cecilia Hermansson, prosjektleder, Hushållningssällskapet Sjuhärad – Last ned presentasjon
  • Presentasjon av karbonkreditter med biokull. Er det økonomi i dette? – Cecilia Hermansson – Last ned presentasjon
  • CO2-regnskap og CO2-avgift for landbrukere. Kan biokull balansere en CO2-avgift? – Lars Villadsgaard Toft, produktsjef i Bioressurser, Vestjyllands Andel – Last ned presentasjon – Analyse af mulighederne for at forretningsgøre CO2 lagring i biokull – Last ned rapport
  • Spørsmål og svar

Se webinaret i opptak nedenfor (publiseres i etterkant av sendingen):