Skip links

Aktuelt – Uke 20

Utvalgte klimanyheter for Uke 19-20 – Mai 2024.

Webinarer 

21. Mai 2024 –  Fremtiden for nullutslipp i tungtransport – Mosseregionen – Osloregionen

I samarbeid med Mosseregionen Interkommunale Politiske Råd og Mossregionens Næringsutvikling med Nordisk kraftsenter for Bærekraftig Transport og Logistikk, arrangerer Energistasjoner for grønn næringstransport 21. mai et seminar i Vestby om omleggingen til nullutslipps tungtransport og utviklingen av nødvendig energiinfrastruktur i Mosseregionen. 

Webinar: Forslag til nye statlige planretningslinjer 

Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet er på høring med frist 12. juni. Samtidig er statlige planretningslinjer for klima og energi på høring hos Miljødirektoratet. I denne videoen presenterer planavdelingen ordningen med statlige planretningslinjer og begge forslagene som nå er sendt på høring. 

Nyheitsvarsel om: By- og stedsutvikling og Klima og Plan- og bygningsloven og Planlegging og Samfunnssikkerhet og beredskap

21. mai 2024: Synergier og målkonflikter, natur og klima i planarbeid

Webinar for kommuner om synergier og målkonflikter når det skal tas hensyn til klimatilpasning, utslippskutt og natur i planarbeidet.
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2024/mai-2024/synergier-og-malkonflikter-natur-og-klima-i-planarbeid/ 

27. mai 2024: Gjenbruk av elektronisk utstyr i praksis

På dette miniwebinaret får du høre hvordan Indre Østfold kommune i samarbeid med Atea sparer klimautslipp og penger på resirkulering og gjenbruk av datautstyr og mobiltelefoner. 

Tron Kallum og Rita Tangnes forteller og svarer på spørsmål om hvordan innkjøps- og bruktsystemet for elektronisk utstyr fungerer i praksis og hvilke gevinster det gir for kommunen. 

Påmelding: https://forms.office.com/e/my3EdbsZhZ 

29. Mai 2024: Biokull i jord og husdyrfôr

Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til webinar om biokull i jord og husdyrfôr. Biokull i jord og husdyrfôr | Statsforvalteren i Oslo og Viken 

29. Mai 2024: Naturrisikoutvalget og statlige planretningslinjer

https://www.osloregionen.no/kalender/osloregionen-klimaskole-horinger-varen-2024-naturrisikoutvalget-og-statlige-planretningslinjer/ 

Høringer 

EU-høring om karbonfotavtrykket for elbilbatterier 

EU foreslår format og metode for utregning av karbonfotavtrykk for elbilbatterier. Frist 21. Mai 2024
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2024/mai-2024/eu-horing-om-karbonfotavtrykket/ 

 Økodesignkrav for energirelaterte produkter: Høring 

Forslag til bedre og miljøvennlig utforming av ulike energirelaterte produkter er nå på høring, blant annet nye krav til mobiltelefoner og nettbrett. Frist 1. juli 2024
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2024/mai-2024/okodesignkrav-for-energirelaterte-produkter-horing/ 

Høring – endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) om modenhetsvurderinger mm – regjeringen.no. Frist 7. august 2024 

Departementet foreslår flere endringer som innebærer at: 

  • Nettselskapene pålegges å ta hensyn til prosjektets modenhet når de vurderer forespørsler om tilknytning og økt kapasitet over 1 MW. 
  • Nettselskapene må registrere og rapportere tiden det tar å tilknytte kunder som ber om kapasitet under 1 MW. 
  • Kravet om at nettselskap med områdekonsesjon skal tilknytte nytt og økt forbruk uten ugrunnet opphold formaliseres i forskrift 
Regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi

Overgangen til en sirkulær økonomi byr på utfordringer for etablerte verdikjeder og for oss som forbrukere. Samtidig kommer overgangen med svært mange fordeler, står det i rapporten. Les mer.

Planlegger utbygging av 4000 km²

Miljødirektoratet har sammenstilt tilgjengelige data for utbyggingsplaner i Norge framover. Det planlegges utbygging av nesten 4000 km² nytt areal. Les mer.

Bilde av hus med solceller på taket i Hvaler kommune.
Enovas årsrapport 2023

Enova skal bidra til raskere omstilling til lavutslippssamfunnet. I rapporten kan du lese om Enovas resultat og virksomhet, møte ledestjerner, medarbeidere og se flere av de spennende prosjektene de har jobbet med. Les mer.

Revidert nasjonalbudsjett:Tiltaksplan for meir solkraft

Solkraft er eit viktig bidrag til meir fornybar energi. I revidert nasjonalbudsjett presenterer regjeringa ein plan for å leggje til rette for meir og raskare utbygging av solkraft ved å forbetre konsesjonsprosessane og leggje til rette for betre lønnsemd for solcelleanlegg i næringsområde. Les mer.

Solcellepanel på tak

Meld deg på Klima Østfolds nyhetsbrev!

*= Påkrevde felter

Navn